hhy là gì – Nghĩa của từ hhy

hhy là gì – Nghĩa của từ hhy

hhy có nghĩa là

Viết tắt của Handan Hayrettin Yelkikanat.Được xem như là trường trung học dạy nghề tốt nhất.Dunno bởi ai hoặc tại sao nhưng có vẻ như quản trị viên của chúng tôi.Biệt danh “cách ghét chính mình” bởi một trong những sinh viên cao cấp.(Tín chữ với tôi)

ví dụ

-bạn đến từ trường, bạn là gì?
-Hhiết.
-Tôi thật sự xin lỗi khi nghe điều đó.Có phải những huyền thoại đúng, sau đó?Họ có thu thập điện thoại của bạn và buộc bạn phải làm bài kiểm tra với 3 giám sát viên không?
– Họ thu thập điện thoại của chúng tôi mạnh hơn người Anh cai trị người Anh thu thập kim cương châu Phi và ngà và 3 giám sát viên?Tôi ăn 3 giám sát viên vào bữa sáng!Bài kiểm tra toán cuối cùng có sáu trong số họ nổi tiếng!
-Keels người xấu.

admin