Heineken có nghĩa là gì

Heineken có nghĩa là gì

CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường
– HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo
– HALIDA (Bia): HÃy LIều Đi Anh –
CASTROL (Nhớt): Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (^.^) –
HUDA (bia): Hãy Uống Đi Anh –
MARLBORO (Thuốc lá): Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm – () –
BIVINA (bia) : Bịnh Vì Nàng –
HERO (thuốc lá): Hôn Em Rồi Ói –
VEDAN (bột ngọt): Vì Em Đời Anh Nghèo

admin