hard nosed là gì – Nghĩa của từ hard nosed

hard nosed là gì – Nghĩa của từ hard nosed

hard nosed có nghĩa là

một cách khó khăn, đơn giản, cách mang theo một tù nhân.Những người mũi cứng có thể không nhạy cảm hoặc khéo léo, nhưng chúng là gritty và giải quyết vấn đề trực tiếp.

ví dụ

người 1: nghe nóiVề một anh chàng tên Collin Klein hôm nay, dường như anh ta đang ở trong cuộc đua Heisman ..?
Người 2: Yeah Bro, anh ấy là tiền vệ cho K-State.Đứa trẻ đó chơi bóng đá cũ mũi cứng.
HOẶC LÀ
Marine 1: Bạn nghe về Sarge Gunny?Anh ta lấy một viên đạn đến chân và thậm chí không chú ý.Quét sạch toàn bộ tổ bắn tỉa một mình.
Marine 2: SOB mũi cứng đó.

hard nosed có nghĩa là

để có mũi cứng và Đấm Người dân trong Mắt và khiến chúng khóc như cô gái nhỏ

ví dụ

tôi rất khó mũi, tôi đã bị giết tám người

admin