Happy for you là gì

Happy for you là gì

tuyệt vời!

like I’m in paradise.

  like I’m on top of the world.

  like a king.

  like a champion.

  invincible.

 I haven’t been this happy in a long time.

Tôi đã không được hạnh phúc như thế này trong một thời gian dài.

 I don’t think I can be any happier right now.

Tôi không nghĩ tôi có thể hạnh phúc hơn lúc này nữa.

I got everything I ever wanted. I feel so blessed.
 Tôi đã có mọi thứ tôi muốn. Tôi cảm thấy may mắn.

Tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã hạnh phúc hơn tôi khi tôi vào Đại học.

If you find a job you are happy with, then that is the perfect job for you.

Được hạnh phúc với công việc của bạn thì quan trọng hơn những gì mà người khác nghĩ.

I don’t think she will be happy if you do that.

Tôi nghĩ rằng giáo sư của tôi đã hài lòng với bài luận của tôi.

Congratulations on your engagement, I’m so happy for you.

Anh trai tôi đã chạy nhảy khắp nơi khi nghe anh ấy đã được vào Đại học Stanford.

Khi bạn nghe tin tốt bạn có thể nói:

That is fantastic / wonderful / great / marvellous!

Thật tuyệt vời / tuyệt vời / vĩ đại / kỳ diệu!

What great / wonderful / fantastic news!

Thật là một tin tuyệt vời!

 We’ve been waiting so long for this (moment).

Chúng tôi đã chờ đợi giây phút này quá lâu.

Thank God! / Thank God for that!

Cảm ơn Chúa! / Cảm ơn Chúa vì điều đó!

Những câu hỏi bạn có thể dùng để hỏi một người nào đó

Cô có nghĩ anh ấy sẽ thích món quà này không?

Điều gì sẽ làm cho cô hạnh phúc?

Was your brother happy with the results?

Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bạn là lúc nào?

How can you put a price tag on happiness?

Cô có vui không nếu điều đó xảy ra với cô?

Why are you so happy right now?

Sao tâm trạng cô vui quá vậy?

Did something good happen? You look so happy?

Video liên quan

admin