Hàm nối dữ liệu là gì? Cách áp dụng hàm CONCAT

Có rất nhiều lý do tại sao bạn muốn ghép hay nối nhiều giá trị ở các ô khác nhau cùng một ô. Những người phát triển Excel đã nhận ra tầm quan trọng của việc nối dữ liệu trong Excel, do đó đã tạo ra hai hàm mới giúp chúng ta hợp nhất văn bản. Đó chính là hàm CONCAT và hàm TEXT JOIN. Và hãy cùng Mindovermetal để tìm hiểu thêm về hàm nối dữ liệu là gì?

Hàm nối dữ liệu – CONCAT và CONCATENATE

Hàm CONCATENATE trong Excel là hàm nối kí tự, tối đa 255 mục văn bản và trả về kết quả là văn bản có tối đa 8192 ký tự. Và hàm CONCAT thay thế hàm CONCATENATE trong các phiên bản mới hơn (như Excel 2019 và 365).

Hàm CONCAT trong Excel nối tối đa 253 mục văn bản và trả về kết quả là văn bản có tối đa 32767 ký tự. Nếu số ký tự nhiều hơn, hàm sẽ trả về lỗi #VALUE!

Hàm CONCATENATE có cú pháp: =CONCATENATE(text1,[text2],…)

Hàm CONCAT có cú pháp: =CONCAT(text1,[text2],…)

Nếu hàm CONCATENATE chỉ có thể chọn các ô riêng lẻ, thì hàm CONCAT giúp người dùng có thể chọn 1 dải ô chứa văn bản khi viết công thức hàm nối chuỗi.

Ví dụ:

ham-noi-du-lieu-la-gi-cach-ap-dung-ham-concat-trong-excel-6

Lưu ý:

  • Để thêm dấu SPACE giữa các chuỗi văn bản được nối. Bạn có thể đặt dấu cách là 1 đối số của công thức hàm nối chuỗi như sau: “ “.
  • Ví dụ: CONCATENATE(“Táo”,” “,”Xanh”) trả kết quả là Táo Xanh
  • Các con số trong hàm nối chuỗi không cần phải đặt trong dấu ngoặc kép.
  • Ví dụ: CONCAT(“Iphone”, 12) trả về kết quả là Iphone 12.
  • Nếu bạn quên dấu phẩy ở giữa các đối số, thì Excel sẽ hiển thị với một dấu ngoặc kép bổ sung. Ví dụ CONCATENATE (“Táo””xanh”) trả về chuỗi ký tự là Táo”xanh.

ham-noi-du-lieu-la-gi-cach-ap-dung-ham-concat-trong-excel-6

Kết hợp hàm nối chuỗi và hàm TEXT để ghép chữ và số

Bạn có thể kết hợp hàm TEXT và hàm chuỗi trong Excel để ghép chữ số, như ví dụ dưới đây:

ham-noi-du-lieu-la-gi-cach-ap-dung-ham-concat-trong-excel-1

Hàm TEXT(B3,”dddd”) có tác dụng chuyển ngày tháng năm ở ô B3 về định dạng ngày của văn bản.

Ghép TEXT trong Excel với hàm TEXTJOIN

Hàm TEXTJOIN mới xuất hiện trong Excel 2019. Có tác dụng nối các giá trị từ một hoặc nhiều chuỗi văn bản hoặc phạm vi có chứa văn bản.

Hàm nối chuỗi TEXTJOIN cho phép bạn chọn một dãi ô và thêm dấu phân cách giữa các chuỗi được ghép:

Cú pháp của hàm TEXTJOIN =TEXTJOIN(delimiter,ignore_empty,text1,[text2]…)

Trong đó:

  • delimiter: Dấu phân cách giữa các chuỗi văn bản, cần đặt trong dấu ngoặc kép, ví dụ “/”, “|”.
  • ignore_empty: Điền TRUE/FALSE để chọn có bỏ qua các ô trống hay không. Nếu không bỏ qua ô trống, 2 dấu phân cách liên tiếp sẽ xuất hiện.
  • text1, text2,…: Các chuỗi ký tự hoặc tham chiếu ô chứa văn bản/số.

Ví dụ:

ham-noi-du-lieu-la-gi-cach-ap-dung-ham-concat-trong-excel-2

Trên đây là những thông tin cụ thể về hàm nối dữ liệu là gì? Cũng như cách áp dụng hàm nối dữ liệu hiệu quả nhất. Mindovermetal hy vọng rằng bạn đã có thêm cho mình nhiều kiến thức về Excel.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *