Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng – Thủ tục xin giấy phép xây dựng bạn cần biết

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở mới nhất 2019

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng gồm những gì

Theo cập nhật mới nhất 2019, qua đó dựa vào Khoản 1 điều 95 Luật xây dựng 2014. Luật này quy định về hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở gồm các giấy tờ như sau

+ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng

+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

+ Bản vẽ thiết kế xây dựng của ngôi nhà muốn được cấp phép.

Giấy phép xây dựng
Giấy phép xây dựng

Lưu ý : Đối với các công trình, ngôi nhà… muốn xây dựng mà hiện tại có công trình liền kề. Bạn cần phải có văn bản cam kết bảo đảm an toàn xây dựng. Theo đó trình tự các bước nộp giấy tờ hồ sơ như sau.

Thủ tục nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng 

Bước 1:

Đầu tiên anh chị cần nộp hồ sơ đầy đủ như trên tại UBND cấp huyện. Nơi sẽ xây dựng nhà ở và đang muốn được cấp phép xây dựng.

Bước 2:

Chờ đợi quá trình tiếp nhận kiểm tra hồ sơ xây dựng, nếu thiếu người làm đơn xin giấy phép xây dựng phải bổ sung thêm giấy tờ. Ngược lại giấy tờ đã đủ bạn sẽ được cơ quan gửi biên nhận.

Bước 3: 

Theo thời gian hẹn để đến nơi tiếp nhận hồ sơ để nộp lệ phí và nhận kết quả. Kết quả bao gồm giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Thời gian xin cấp giấy phép xây dựng bao lâu

Thông thường thời gian xin cấp phép xây dựng ở các tỉnh nông thôn chỉ từ 7-10 ngày. Riêng đối với các tỉnh thành phố thì thời gian cấp giấy phép khoảng 15 ngày.

Vậy cách viết đề nghị cấp giấy phép xây dựng ra sao ? Viết đơn xin giấy phép xây dựng như thế nào cho đầy đủ ? Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất dành cho bạn tham khảo.

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà ở
Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà ở

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: …………………………………

Thông tin về chủ đầu tư xây dựng

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………..

– Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

– Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

– Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

– Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Thông tin công trình xây dựng

– Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………..

– Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.

– Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………

– Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

Nội dung đề nghị cấp phép xây dựng
 Đối với công trình không theo tuyến

– Loại công trình: ………………………………….. Cấp công trình: ……………………………

– Diện tích xây dựng: ……… m2.

– Cốt xây dựng: ……… m

– Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

Đối với công trình theo tuyến trong đô thị

– Loại công trình: ……………………………. Cấp công trình: …………………………………

– Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

– Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng

– Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ………………………………..

– Diện tích xây dựng: ……….m2.

– Cốt xây dựng: …………m

– Chiều cao công trình: ……..m

Đối với công trình quảng cáo

– Loại công trình: …………………………….. Cấp công trình: ………………………………

– Diện tích xây dựng: ……………..m2.

– Cốt xây dựng: …………..m

– Chiều cao công trình: ……………….m

– Nội dung quảng cáo: …………………….

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ

– Cấp công trình: ………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.

– Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa

– Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ……………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

– Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến

– Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ………………………

+ Diện tích xây dựng: …….m2.

+ Cốt xây dựng: ………m

+ Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng)

– Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị

– Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………

– Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

– Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

Đối với trường hợp cấp cho Dự án

– Tên dự án: ……………………………………

+ Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

– Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ……………………………

* Các thông tin chủ yếu của công trình: …………………………………………

Đối với trường hợp di dời công trình

– Công trình cần di dời:

– Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: ……………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m2.

– Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m2.

– Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m2.

– Địa Điểm công trình di dời đến: ……………………………………………………..

– Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m2.

– Tại: ………………………………………… Đường: ………………………………..

– Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) ……………………….

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………….

– Số tầng: ……………………………………………………………………………..

  1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:………………………………………

– Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

– Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

– Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: …………………..

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

  1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:…………… tháng.
  2. Cam kết:Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
…… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Tải về miễn phí đơn xin giấy phép xây dựng

Nhằm giúp đỡ bạn đọc dễ dàng hơn trong việc nộp đơn và xin phép xây dựng. Dưới đây Quang Ân Land đã làm form mẫu xin giấy phép xây dựng cho bạn. Các bạn có thể tải mẫu đơn xin giấy phép xây dựng bằng file word hoặc pdf dưới đây.

Tải đơn xin giấy phép xây dựng file word

Tải đơn xin giấy phép xây dựng file pdf