Được nấu bởi tôi tiếng Anh là gì

Được nấu bởi tôi tiếng Anh là gì

Tôi có thể giúp gì cho bạn dịch sang tiếng Anh là can I help you, phiên âm là /kən aɪ help ju/.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Thông báo:Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan:

Sài Gòn Vina, Tôi có thể giúp gì cho bạn dịch sang tiếng AnhHow can I help you? Tôi có thể giúp bạn như thế nào.

Can you give me a hand this? Bạn có thể giúp tôi một tay không.

Could you help me for a second? Bạn có thể giúp tôi trong giây lát được không.

Can I ask a favour? Tôi có thể nhờ bạn giúp không.

I wonder if you could help me with this? Tôi tự hỏi bạn có thể giúp tôi điều này được không.

I could do with some help, please. Tôi có thể làm được với sự giúp đỡ của bạn.

I cant manage. Can you help? Tôi không thể giải quyết được. Bạn có thể giúp tôi được không.

May I help you. Tôi có thể giúp gì cho bạn.

I need some help, please. Làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ.

I need you. Tôi cần bạn.

I need your help. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn.

Would you mind helping me? Ban có thể giúp tôi không.

Do you need any help? Bạn có cần bất cứ sự giúp đỡ nào không.

Would you mind showing me? Bạn có thể chỉ cho tôi.

Do you know anything about cooking? Bạn có biết chút gì về nấu ăn không.

I am having a problem with this new project. Can you help me? Tôi có một vấn đề với dự án mới này. Bạn có thể giúp tôi được không.

I heard that you have a lot of experience with business and I could really use you help. Tôi được biết bạn có rất nhiều kinh nghiệm về kinh doanh và tôi thực sự muốn bạn giúp đỡ.

Bài viết tôi có thể giúp gì cho bạn dịch sang tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn

Video liên quan

admin