Dòng điện là dòng chuyển giới có hướng của các

Dòng điện là dòng chuyển giới có hướng của các

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.

+ Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển của các điện tích âm.

+ Chiều của dòng điện được quy ước là chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích dương.

Giải chi tiết:

Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các điện tích.

Chọn C.

admin