Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Dương tất cả các trường công lập

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Dương tất cả các trường công lập

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương 2021/2022, chi tiết thông báo Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương điểm trúng tuyển của toàn bộ các trường THPT trên địa bàn tỉnh

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Bình Dương năm học 2021- 2022 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Bình Dương.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Dương

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Bình Dương năm 2021 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Bình Dương Công lập

(cập nhật)

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020 Bình Dương

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tại tỉnh Bình Dương năm 2020 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Bình Dương công bố chính thức.

TRƯỜNG  NV 1  NV 2
THPT Bình Phú 14.35 14.55
THPT Võ Minh Đức 17.25 18.00
THPT An Mỹ 16.65 16.85
THPT Nguyễn Đình Chiểu 15.35 15.5
THPT Tây Nam 14.60 14.70
THPT Bến Cát 16.30 16.50
THPT Huỳnh Văn Nghệ 15.50 15.60
THPT Tân Phước Khánh 18.20 18.40
THPT Thái Hoà 15.30 15.45
THPT Trịnh Hoài Đức 20.85 21.00
THPT Nguyễn Trãi 17.30 17.40
THPT Trần Văn Ơn 15.90 16.00
THPT Bình An 17.45 17.50
THPT Nguyễn An Ninh 15.00 15.10
THPT Dĩ An 21.95 22.00
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 15.55 15.65
THPT Phước Vĩnh 14.10 14.30
THPT Tây Sơn 14.70 14.80
THPT Nguyễn Huệ 14.70 14.80
THPT Phước Hòa 13,95 14,10
THPT Dầu Tiếng 13.35 13.45
THPT Long Hòa 16.70 16.90
THPT Minh Hòa 13.90 14.20
THPT Thanh Tuyền 13.85 13.95
THPT Lê Lợi 14.95 15.10
THPT Thường Tân 14.20 14.30
THPT Tân Bình 13.40 13.50
THPT Bàu Bàng 13.85 13.90

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Bình Dương

➜ Chỉ tiêu vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2021

Điểm chuẩn vào 10 Bình Dương 2019

Chi tiết điểm chuẩn các trường Công lập như sau:

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019-2020 tỉnh Bình Dương

Điểm chuẩn vào chuyên Bình Dương

Điểm chuẩn vào 10 chuyên Bình Dương 2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Bình Dương năm 2018

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 tỉnh Bình Dương 1
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 tỉnh Bình Dương 2
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 chuyên

THPT chuyên Hùng Vương

Lớp chuyên NV1 NV2
Chuyên Toán – Tin 30,35 30,65
Chuyên Văn  – Sử – Địa 32,3 32,3
Chuyên Lý 29,6 30,3
Chuyên Hóa 28,2 29,85
Chuyên Sinh 28,51 31,45
Chuyên Tiếng Anh 37,35 37,5

Các trường khác trên địa bàn!

TRƯỜNG  NV 1  NV 2
THPT Bình Phú 23,5 24,8
THPT Võ Minh Đức 27,3 28,4
THPT An Mỹ 26 26,7
THPT Nguyễn Đình Chiểu 22,1 23,4
THPT Tây Nam 22 22,7
THPT Bến Cát 22,1 23,4
THPT Huỳnh Văn Nghệ 22,5 23,1
THPT Tân Phước Khánh 21,5 22
THPT Thái Hoà 21 22,5
THPT Trịnh Hoài Đức 32,4
THPT Nguyễn Trãi 25 25,7
THPT Trần Văn Ơn 22,6 23,4
THPT Bình An 21,4 21,6
THPT Nguyễn An Ninh 25,7 26,4
THPT Dĩ An 31,4 33,5
THPT Phước Vĩnh 19,2 20,2
THPT Tây Sơn 17 18,2
THPT Nguyễn Huệ 18 18,6
THPT Phước Hòa 16,6 17
THPT Phan Bội Châu 19,1 19,5
THPT Dầu Tiếng 23,8 24,4
THPT Long Hòa 17,5 18,6
THPT Thanh Tuyền 19 20,7
THPT Lê Lợi 15,1 15,5
THPT Thường Tân 17,1 19,1
THPT Tân Bình 22 23
THPT Bàu Bàng 20,8 21,1

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2017

Trường NV1 NV2
Hùng Vương

Chuyên: Tin (24; 25)

Toán(21.8; 24.65)

Vật lý(17.95; 19)

Hóa(31.9)

Sinh (27.2; 33.9)

Anh(30.9)

Văn(29.35; 31.95)

Sử (30.95; 31.3)

Địa (28.05; 30.15)

Võ Minh Đức 23.3 24.3
An Mỹ 21.8 22.4
Bình Phú 18 19
Nguyễn Đình Chiểu 20.2 20.9
Trịnh Hoài Đức 26.5 28
Nguyễn Trãi 21.1 21.8
Trần Văn Ơn 18.4 19.1
Dĩ An 28.6 29.5
Nguyễn An Ninh 19 19.7
Bình An 21.5 22.3
Tân phước Khánh 21.1 22.5
Thái Hòa 18 18.6
Huỳnh Văn Nghệ 17 17.6
Thường Tân 16.5 16.5
Lê Lợi 16.5 16.5
Tân Bình 17.5 18
Phước Vĩnh 20.9 22
Nguyễn Huệ 18.5 19
Tây Sơn 18.5 19
Phước Hòa 18.5 19
Bến Cát 20.8 22
Tây Nam 17.5 18.5
Bàu Bàng 17.6 18.5
Thanh Tuyền 17.5 18.5
Dầu Tiếng 18.7 19.5
Phan Bội Châu 17.5 18
Long Hòa 18 18.5

Điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại tỉnh Bình Dương

Tên Trường NV 1 NV 2
An Mỹ 23.9 24.45
Bình An 21.7 22.2
Bình Phú 18.15 18.9
Bến Cát 18.55 23.45
Chuyên Hùng Vương

Anh34.5-36;

Địa 30.2-36.3;

Hóa 28.4-28.7;

Lý 25.75-26,95;

Sinh30.1-31.35;

Sử 31.8-31.8;

Tin30.95;

Toán 23.6-25.1;

Văn 29.5-30.65

Dĩ An 28
Dầu Tiếng 17 17.5
Huỳnh Văn Nghệ 17 17
Lê Lợi 17 17
Nguyễn An Ninh 18.2 19.35
Nguyễn Huệ 16.5 17
Nguyễn Trãi 20.4 20.9
Nguyễn Đình Chiểu 21 21.5
Phan Bội Châu 16 16.5
Phước Vĩnh 19.4
Thanh Tuyền 16 16.35
Thái Hòa 17.5 18.35
Thường Tân 16.5 17
Trần Văn Ơn 18.35 18.9
Trịnh Hoài Đức 28.55
Bàu Bàng 17 17
Tân Phước Khánh 19.75 20.65
Tây Nam 16.5 17
Tây Sơn 16.5 16,75
Võ Minh Đức 27.05 29
Long Hòa 16 16
Phước Hòa 17 17
Tân Bình 16.85 17

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Bình Dương qua các năm!

admin