Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn lý trường Đông Thuỵ Anh

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn lý trường Đông Thuỵ Anh

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn lý trường Đông Thuỵ Anh, Thái Bình có cấu trúc và kiến thức bám sát với đề thi minh hoạ của Bộ Giáo dục cho các em thử sức.

Đề thi thử lý 2021 kì thi THPT quốc gia do trường Đông Thuỵ Anh, Thái Bình đưa ra cho các em học sinh ôn luyện kiến thức, rèn luyện kĩ năng giải đề. Đề thi được đưa ra bám sát theo cấu trúc đề thi minh hoạ của bộ Giáo dục, mời các em thử sức.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn lý trường Đông Thuỵ Anh, Thái Bình

Mã đề 132

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn lý trường Đông Thuỵ Anh trang 1
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn lý trường Đông Thuỵ Anh trang 2
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn lý trường Đông Thuỵ Anh trang 3
Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn lý trường Đông Thuỵ Anh trang 4

Đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn lý trường Đông Thuỵ Anh

Đáp án mã đề 132 (Xem chi tiết lời giải trong file đính kèm)

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 D 21 B 31 C
2 D 12 A 22 C 32 D
3 B 13 C 23 B 33 B
4 B 14 D 24 D 34 B
5 A 15 A 25 A 35 A
6 C 16 B 26 A 36 A
7 D 17 A 27 C 37 D
8 C 18 C 28 A 38 C
9 B 19 D 29 C 39 B
10 B 20 C 30 C 40 A

-/-

Với nội dung chi tiết và đáp án đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lý mới nhất ở trên, chắc hẳn các em đã có thêm những kiến thức, kĩ năng làm đề mới cho môn học này. Chúc các em học tốt mỗi ngày.

admin