Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 1

Doctailieu.com sưu tầm Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán trường Tiểu học B Hòa Lạc, An Giang năm học 2013 – 2014. Đây là đề kiểm tra định kì môn Toán lớp 1 có kèm đáp án giúp các con học sinh lớp 1 ôn tập kiến thức hiệu quả, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa kì 1, bài kiểm tra cuối kì lớp 1 trong môn toán.

Họ và tên:…………………………
Lớp:……………………………….
Trường: TH B HÒA LẠC

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN – LỚP 1

Năm học: 2013 – 2014

Thời gian: 60 phút

 

Bài 1: Số

 de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 - tieu hoc b hoa lac anh 1

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 - tieu hoc b hoa lac anh 2

Bài 3: Tính (2 điểm)

 de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 - tieu hoc b hoa lac anh 3

Bài 4: Điền dấu thích hợp vào ô trống: <, >, =

 

de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 - tieu hoc b hoa lac anh 4

Bài 5:

a) Khoanh tròn vào số lớn nhất:

7; 6; 8; 2; 10

b) Khoanh tròn vào số bé nhất:

3; 0; 4; 10; 1

Bài 6: Viết các số 7; 10; 2; 8; 5 (2 điểm)

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………..

Bài 7: Viết số và dấu để có phép tính thích hợp. (1 điểm)

de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 - tieu hoc b hoa lac  anh 5

Bài 8: (1 điểm)

Hình vẽ bên có:

de kiem tra giua hoc ki 1 mon toan lop 1 - tieu hoc b hoa lac anh 6

a) ………… hình vuông.

b) …………. hình tam giác.

 

admin