Đề bài – bài c2 trang 85 sgk vật lí 9

Đề bài – bài c2 trang 85 sgk vật lí 9

– Trong thí nghiệm trên, nếu để nam châm đứng yên và cho cuộn dây chuyển động lại gần hay ra xa nam châm thì trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Đề bài

Trong thí nghiệm trên, nếu để nam châm đứng yên và cho cuộn dây chuyển động lại gần hay ra xa nam châm thì cuộn dây có xuất hiện dòng điện không ?

Hãy làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

– Trong thí nghiệm trên, nếu để nam châm đứng yên và cho cuộn dây chuyển động lại gần hay ra xa nam châm thì trong cuộn dây có xuất hiện dòng điện cảm ứng.

– Các em thực hiện thí nghiệm để kiểm tra dự đoán.

Video liên quan

admin