DAP là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo Incoterms 2020

DAP là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo Incoterms 2020

 


DAP LÀ GÌ?

DAP (viết tắt bởi cụm từ: Delivered at Place, nghĩa là: Giao hàng tại nơi đến) là thuật ngữ trong thương mại quốc tế quy định cụ thể các nghĩa vụ, chi phí và rủi ro tương ứng liên quan đến việc chuyển giao hàng hóa từ người bán sang người mua theo tiêu chuẩn Incoterms do Phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) công bố.

Theo điều kiện DAP, giao hàng tại nơi đến có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải và sẵn sàng để dỡ tại nơi đến quy định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi quy định.

dap-incoterms-2020

Điều kiện DAP – Incoterms 2020


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KIỆN DAP –

INCOTERMS 2020

1. Về phương thức vận tải:

Điều kiện này sẽ được sử dụng cho mọi phương pháp vận tải đường bộ và hoàn toàn có thể sử dụng khi có nhiều phương tiện đi lại vận tải đường bộ tham gia .

2. Chuyển giao hàng hóa và rủi ro (DAP – Delivered at Place):

Giao hàng tại nơi đến có nghĩa là người bán giao hàng khi sản phẩm & hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện đi lại vận tải đường bộ và sẵn sàng chuẩn bị để dỡ tại nơi đến lao lý. Người bán chịu mọi rủi ro đáng tiếc tương quan để đưa sản phẩm & hàng hóa đến nơi lao lý. Các bên nên pháp luật càng rõ ràng càng tốt về khu vực đơn cử tại nơi đến lao lý .
Bởi vì thứ nhất, rủi ro đáng tiếc về mất mát hay hư hỏng sản phẩm & hàng hóa chuyển sang cho người mua tại điểm giao hàng, thế nên tốt nhất là hai bên nên pháp luật càng rõ càng tốt khu vực giao hàng thuộc nơi giao hàng. Thứ hai, người bán chịu mọi ngân sách để đưa hàng đến điểm giao hàng, tức là đây cũng đồng thời là điểm chuyển giao ngân sách từ người bán sang người mua. Cuối cùng, khu vực này là nơi mà người bán phải ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến đó. Nếu xảy ra yếu tố gì với sản phẩm & hàng hóa trước khi hàng tới điểm giao hàng, mọi tổn thất sẽ do người bán chịu. Ví dụ người bán sẽ phải chịu toàn bộ những loại phí phát sinh mà người luân chuyển thu trong quy trình vận tải đường bộ. Người bán được khuyên nên ký hợp đồng vận tải đến đúng khu vực đó .

3. Chi phí dỡ hàng tại nơi đến chỉ định:

Nếu trong hợp đồng chuyên chở mà người bán đã ký kết có gồm có ngân sách dỡ hàng tại nơi đến chỉ định thì người bán sẽ phải chi trả cho ngân sách này, trừ khi hai bên đã có thỏa thuận hợp tác trước về việc người bán sẽ được người mua hoàn trả ngân sách này .

4. Nghĩa vụ thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

Điều kiện DAP nhu yếu người bán phải thông quan xuất khẩu cho sản phẩm & hàng hóa, nếu cần. Tuy nhiên người bán không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải thông quan nhập khẩu, không phải trả thuế nhập khẩu hoặc ngân sách làm thủ tục thông quan nhập khẩu. Nếu xảy ra trường hợp người mua không thông quan được nhập khẩu, sản phẩm & hàng hóa sẽ bị giữ lại ở cảng hoặc ở bãi tại nước nhập khẩu .
Vậy ai sẽ chịu rủi ro đáng tiếc cho việc mất mát và hư hỏng sản phẩm & hàng hóa hoàn toàn có thể xảy ra khi sản phẩm & hàng hóa bị giữ lại ? Câu vấn đáp sẽ là người mua chịu, và chịu cho tới khi sản phẩm & hàng hóa được chuyển tới 1 khu vực nằm trong trong nước nước nhập khẩu, từ đây người bán lại liên tục chịu rủi ro đáng tiếc và ngân sách với mất mát hoặc hư hỏng của sản phẩm & hàng hóa cho tới khi giao hàng. Điều này được lao lý rõ theo mục B3 ( a ). Nếu hai bên cảm thấy người xuất khẩu hoàn toàn có thể thông quan và làm thủ tục nhập khẩu, để tránh thực trạng trên xảy ra, hai bên hoàn toàn có thể xem xét sử dụng điều kiện kèm theo DDP .


CÁCH THỂ HIỆN INCOTERM DAP TRÊN HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG

Cách thể hiện điều kiện DAP trên hợp đồng ngoại thương: DAP [nơi đến quy định] Incoterms 2020

Ví dụ:
DAP 123 Nguyen Van Linh, District 7, Ho Chi Minh, Viet Nam Incoterms 2020

dap-incoterm-2020

Cách thể hiện điều kiện Incoterm DAP trên hợp đồng


NGHĨA VỤ GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

A. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BÁN (Seller):

A1. Nghĩa vụ chung của người bán

Người bán phải cung ứng sản phẩm & hàng hóa và hóa đơn thương mại tương thích với hợp đồng mua và bán và phân phối toàn bộ bằng trứng tương thích mà hợp đồng hoàn toàn có thể yên cầu .
Bất kỳ chứng từ nào cung ứng bởi người bán đều hoàn toàn có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống lịch sử hoặc ở dạng điện tử nếu được những bên thỏa thuận hợp tác hoặc tập quán lao lý .

A2. Giao hàng

Người bán phải giao hàng bằng cách đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện đi lại vận tải đường bộ đến và sẵn sàng chuẩn bị để dỡ tại khu vực đến chỉ định ( nếu có ), tại nơi đến pháp luật vào ngày hoặc trong thời hạn lao lý .

A3. Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro đáng tiếc về tổn thất hay mất mát so với sản phẩm & hàng hóa đến khi sản phẩm & hàng hóa được giao theo mục A2, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục 3 .

A4. Vận tải

Người bán phải chịu ngân sách ký hợp đồng vận tải để chuyên chở sản phẩm & hàng hóa tới nơi đến lao lý hoặc khu vực chỉ định tại nơi đến pháp luật. Nếu không thỏa thuận hợp tác được khu vực đơn cử hoặc không quyết định hành động được theo tập quán, thì người bán hoàn toàn có thể chọn một khu vực đơn cử tại nơi đến lao lý tương thích nhất với mục tiêu của mình .

A5. Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm .

A6. Chứng từ giao hàng/vận tải

Bằng ngân sách của mình người bán phải cung ứng cho người mua chứng từ để người mua hoàn toàn có thể nhận được hàng .

A7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a ) Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh
Nếu cần, người bán phải làm và chi trả mọi ngân sách tương quan đến việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu và quá cảnh ( nếu có quá cảnh ở nước thứ ba ) được pháp luật ở nước xuất khẩu và nước quá cảnh, như thể :

  • Giấy phép xuất khẩu/quá cảnh;
  • Kiểm tra an ninh với hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh;
  • Giám định hàng hóa khi xuất khẩu/quá cảnh; và
  • Bất kỳ quy định pháp lý nào.

b ) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu
Nếu cần, người bán phải tương hỗ người mua khi người mua nhu yếu, rủi ro đáng tiếc và ngân sách do người mua chịu để lấy những chứng từ / thông tin thiết yếu cho việc làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu, gồm có cả những thông tin bảo mật an ninh và việc giám định sản phẩm & hàng hóa, được pháp luật ở nước nhập khẩu .

A8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người bán cần phải trả những ngân sách về việc kiểm tra ( như kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm ) thiết yếu để giao hàng theo pháp luật ở mục A2 .
Người bán phải đóng gói sản phẩm & hàng hóa và chịu ngân sách về việc đó trừ khi thông lệ của ngành hàng lao lý đơn cử sản phẩm & hàng hóa được gửi đi không cần đóng gói .
Người bán phải đóng gói và ký mã hiệu sản phẩm & hàng hóa tương thích với phương pháp vận tải đường bộ, trừ khi hai bên đã đồng ý chấp thuận đơn cử về cách đóng hàng và ký mã hiệu khi hợp đồng được ký kết .

A9. Phân chia chi phí

Người bán phải trả :
a ) Toàn bộ mọi ngân sách tương quan đến sản phẩm & hàng hóa cho tới khi chúng được giao cho người mua theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9 ;

b) Chi phí cung cấp bằng chứng cho người mua theo mục A6 rằng hàng hóa đã được giao;

c ) Chi tiêu về làm thủ tục hải quan thiết yếu để xuất khẩu / quá cảnh, nếu có, nộp thuế xuất khẩu và bất kể ngân sách nào khác phải trả khi xuất khẩu / quá cảnh theo như mục A7 ( a ) ;
d ) Trả cho người mua toàn bộ những ngân sách và phụ phí tương quan đến việc tương hỗ người bán trong việc lấy chứng từ và thông tin thiết yếu theo mục B7 ( a ) và B5 .
e ) giá thành tương quan đến dỡ hàng tại điểm đích nếu như chúng thuộc hợp đồng vận tải người bán ký kết .

A10. Thông báo cho người mua

Người bán phải thông tin cho người mua bất kể thông tin nào thiết yếu để tạo điều kiện kèm theo cho người mua hoàn toàn có thể nhận hàng .

B. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI MUA (Buyer)

B1. Nghĩa vụ chung của người mua

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.
Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người mua đều có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hoặc tập quán quy định.

B2. Nhận hàng

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2 .

B3. Chuyển giao rủi ro

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro đáng tiếc tương quan đến việc mất mát hay hỏng hóc sản phẩm & hàng hóa từ thời gian hàng được giao theo mục A2 .
Nếu người mua không hề triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình tương quan đến thông quan nhập khẩu theo như mục B7, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro đáng tiếc và ngân sách tương quan đến việc mất mát hay hư hỏng sản phẩm & hàng hóa, với điều kiện kèm theo là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng .
Nếu người mua không kịp thời thông tin cho người bán theo mục B10, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro đáng tiếc mất mát hoặc thiệt hại về sản phẩm & hàng hóa kể từ ngày pháp luật hoặc ngày sau cuối của thời hạn pháp luật cho việc giao hàng, với điều kiện kèm theo là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng .

B4. Vận tải

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người bán về việc lập hợp đồng vận tải .

B5. Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm với người bán về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu người bán nhu yếu và chịu rủi ro đáng tiếc và ngân sách, thì người mua cần cung ứng thông tin thiết yếu để người bán hoàn toàn có thể mua bảo hiểm .

B6. Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải gật đầu chứng từ vận tải đường bộ được phân phối theo như mục A6 .

B7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a ) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu và quá cảnh
Nếu cần, người mua phải tương hỗ người bán khi người bán nhu yếu, do người bán chịu rủi ro đáng tiếc và ngân sách, lấy những chứng từ / thông tin tương quan đến việc thông quan xuất khẩu / quá cảnh, kể cả những thông tin bảo mật an ninh hay giám định được lao lý bởi nước xuất khẩu / quá cảnh .
b ) Thông quan nhập khẩu
Nếu cần, người mua phải làm và trả những ngân sách tương quan đến việc thông quan được lao lý tại nước nước nhập khẩu, như thể :

  • Giấy phép nhập khẩu;
  • Kiểm tra an ninh cho việc nhập khẩu;
  • Giám định hàng hóa; và
  • Bất kỳ quy định pháp lý nào.

B8. Kiểm tra – Đóng gói, bao bì – Ký mã hiệu

Người mua không có nghĩa vụ và trách nhiệm gì với người bán .

B9. Phân chia chi phí

Người mua phải :
a ) Trả mọi ngân sách phát sinh tương quan đến sản phẩm & hàng hóa từ thời gian hàng được giao theo mục A2 ;
b ) Mọi ngân sách thiết yếu để dỡ hàng hóa xuống tại khu vực giao hàng, trừ khi chúng nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết ;
c ) Hoàn trả toàn bộ ngân sách và lệ phí mà người bán đã chi ra khi giúp người mua theo mục A7 ( b ) ;
d ) Nếu có lao lý, trả toàn bộ những thứ thuế, lệ phí và những ngân sách khác cũng như ngân sách làm thủ tục hải quan để nhập khẩu cho như mục B7 ( b ) ;
e ) Hoàn trả bất kể ngân sách phát sinh nào do người bán trả nếu người mua không hề thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo thư mục B7 hoặc không triển khai xong việc thông tin cho người bán theo mục B10, với điều kiện kèm theo sản phẩm & hàng hóa đã được xác lập là sản phẩm & hàng hóa của hợp đồng .

B10. Thông báo cho người bán

Trong trường hợp người mua có quyền quyết định hành động về thời hạn giao hàng và / hoặc khu vực đến hoặc điểm nhận hàng tại nơi đến đó, người mua phải thông tin cho người bán khá đầy đủ về việc đó .

Trên đây, Phaata đã giải thích về điều kiện DAP là gì và hướng dẫn sử dụng chi tiết điều khoản này trong giao dịch xuất nhập khẩu theo Incoterms 2020

Để có thêm kiến thức logistics thực tếthông tin các công ty logistics, bảng giá cước vận chuyển, dịch vụ logistics hay tin tức thị trường logistics hàng ngày, bạn có thể theo dõi Sàn giao dịch logistics Phaata.com. Phaata là Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên ở Việt Nam, giúp kết nối Chủ hàng/ Công ty xuất nhập khẩu và Công ty logistics nhanh hơn, hiệu quả hơn và đang được hàng chục ngàn người sử dụng.  

Bảng giá cước vận chuyển Sàn giao dịch logistics Phaata

Bảng giá cước vận chuyển quốc tế – Sàn giao dịch logistics Phaata.com (Ảnh: Phaata)

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi thị trường giao nhận vận chuyển / logistics hàng ngày thông qua Cộng đồng Logistics Việt Nam và Fanpage Phaata.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu thấy thông tin có ích thì san sẻ bài viết này đến mọi người nhé !
Phaata chúc bạn thành công xuất sắc !

Xem thêm bài viết liên quan trên PHAATA:

Tham khảo :

https://iccwbo.org/publication/incoterms-2020-introduction/
https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms

 

Nguồn: Phaata.com

Phaata.com – Sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên Việt Nam

Nơi tìm được nhiều Cước vận chuyển & Công ty Logistics nhất!

admin