Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán Hưng Yên 2020 gồm lời giải chi tiết các câu hỏi trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

NEW: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hưng Yên 2021-2022

Đáp ánđề tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Hưng Yên 2020

Dự kiến: Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Hưng Yên năm 2020 sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi chính thức 30 – 40 phút

Đáp án mã 803

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 D 11 B 21 D 31 B 41 D
2 C 12 B 22 A 32 A 42 D
3 D 13 A 23 A 33 D 43 B
4 B 14 C 24 B 34 D 44 A
5 B 15 C 25 D 35 B 45 C
6 B 16 D 26 D 36 C 46 C
7 B 17 B 27 B 37 C 47 D
8 B 18 B 28 D 38 B 48 C
9 A 19 B 29 C 39 B 49 D
10 B 20 C 30 B 40 C 50 C

Mã đề 805

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 D 21 D 31 C 41 D
2 A 12 A 22 D 32 C 42 C
3 B 13 A 23 D 33 C 43 B
4 D 14 B 24 C 34 A 44 A
5 C 15 B 25 D 35 B 45 A
6 A 16 C 26 B 36 B 46 A
7 B 17 B 27 A 37 B 47 D
8 C 18 D 28 A 38 C 48 B
9 B 19 C 29 A 39 C 49 B
10 A 20 A 30 A 40 A 50 D

Đáp án mã 808

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 D 21 C 31 B 41 C
2 D 12 B 22 C 32 A 42 B
3 D 13 A 23 D 33 A 43 B
4 B 14 B 24 A 34 A 44 B
5 C 15 C 25 C 35 B 45 B
6 A 16 A 26 C 36 A 46 C
7 C 17 D 27 B 37 C 47 C
8 B 18 C 28 B 38 C 48 D
9 A 19 C 29 A 39 D 49 A
10 A 20 B 30 C 40 C 50 C

Đáp án mã đề 820, 809

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên

Đáp án mã đề 812

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 11 C 21 D 31 D 41 B
2 C 12 A 22 D 32 D 42 A
3 A 13 D 23 D 33 A 43 D
4 C 14 D 24 D 34 D 44 B
5 A 15 B 25 C 35 C 45 D
6 B 16 A 26 C 36 D 46 B
7 C 17 C 27 B 37 A 47 D
8 C 18 C 28 B 38 B 48 C
9 B 19 B 29 A 39 B 49 B
10 B 20 C 30 A 40 C 50 B

-/-

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Mã đề 803 – Mã đề lẻ

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên trang 1
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên trang 2

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên trang 3
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên trang 4

Chi tiết đề thi vào lớp 10 môn Toán của tỉnh Hưng Yên mã đề 803

Mã đề 808 – Mã đề chẵn

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên mã 808 ảnh 1
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên mã 808 ảnh 2
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên mã 808 ảnh 3
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2020 Hưng Yên mã 808 ảnh 4

Các môn thi khác

• Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2020 Hưng Yên

Có thể các em quan tâm:

• Điểm thi vào 10 Hưng Yên
• Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 trong tuyển tập Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hưng Yên được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này.

admin