Đáp An Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt Lớp 2 tập 1

Đáp An Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt Lớp 2 tập 1

Trong mấy năm gần đây, vấn đề dạy học trong nhà trường phổ thông đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, từ hướng dạy học nội dung sang dạy học phát triển năng lực. Sự chuyển biến này trước hết thể hiện ở yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, kể cả đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, nhất là các kì thi quan trọng (cuối kì, cuối năm, cuối cấp).

Với các thầy cô giáo dạy học Tiếng Việt – Ngữ văn, bên cạnh việc phải thay đổi phương pháp dạy học, còn cần biết cách hướng dẫn học sinh rèn luyện nhằm phát triển năng lực đọc, viết, nói và nghe. Với học sinh, bên cạnh việc học tập theo hướng dẫn của thầy cô giáo, các em còn phải rèn luyện thông qua hệ thống bài tập để nắm chắc nội dung đã học. Bộ Bài tập phát triển năng lực học sinh môn Tiếng việt nhằm giúp các thầy cô giáo, các em học sinh có được phương tiện và công cụ rèn luyện này.

Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng việt lớp 2được thiết kế theo từng tuần với hình thức tiện lợi, gọn nhẹ, vui và quan trọng là giúp các em phát triển tốt năng lực trong môn học này. Trong mỗi tuần học, các bài tập được sắp xếp lần lượt theo thứ tự: đọc hiểu, viết, nghe và nói; bám sát nội dung bài học và các hình thức bài tập trong Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, nhưng mở rộng phạm vi ngữ liệu và các hình thức mới. Cách thiết kế như vậy sẽ làm đa dạng, phong phú thêm về cách luyện tập; tạo sự hấp dẫn và hiệu quả trong việc học Tiếng việt.

Hi vọng cuốnBài tập phát triển năng lực môn Tiếng việt lớp 2sẽ mang lại cho các em niềm vui và sự hữu ích trong học môn Tiếng Việt.

Video liên quan

admin