Đáp án bài 2 trang 25 sgk toán 6 tập 2

Đáp án bài 2 trang 25 sgk toán 6 tập 2

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 25 sách giáo khoa toán 6

Đề bài:

Tại sao ta có thể nói: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số ? Cho ví dụ.

Đáp án:

Ta có thể nói: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số vì mỗi số nguyên đều có thể viết đươc dưới dạng 1 phân số

Đáp án bài 2 trang 25 sgk toán 6 tập 1

admin