Customer-driven là gì

Customer-driven là gì

Nghiên cứu thị trường(market research) là công việc bắt buộc mà bất cứ một công ty nào hay một người làm kinh doanh nào đều phải thực hiện trước khi thực hiện một chiến dịch kinh doanh hay tung ra một sản phẩm mới. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các thuật ngữ thường dùng trong công việc nghiên cứuthị trường.

Nghiên cứu thị trường là gì ?

Market research is the process of collecting valuable information to help you find out if there is a market for your proposed product or service. The information gathered from market research helps budding entrepreneurs make wise and profitable business decisions.The key to any successful business is to understand what it is that your customers want and giving this to them in a way that is profitable for you.

Nghiên cứu thị trường là quá trình thu thập những thông tin có giá trị để giúp bạn tìm ra thị trường nếu có của một sản phẩm hay dịch vụ được dự kiến tung ra. Các thông tin thu thập được từ việc nghiên cứu thị trường sẽ giúp các doanh nghiệp mới ra những quyết định khôn ngoan và có lợi. Chìa khóa cho bất kỳ thương vụ thành công nào là phải hiểu được khách hàng muốn gì và thỏa mãnhọ theo một cách nào đó để mang lại lợi nhuận cho bạn.

(Theostudententerprise.ie)

Các thuật ngữ trong market research

marketplace, market leader, market share, etc: xemtại đây.
market analytics: phân tích thị trường
market orientation/market-driven/market-led/market-oriented: định hướng thị trường
customer/client: khách hàng
customer need/demand: nhu cầu của khách hàng
user: người dùng (một loại sản phẩm hay dịch vụ nào đó)
end-user: người dùng cuối cùng(mua để sử dụng chứ không đem đi bán lại)
target customer: khác hàng mục tiêu, đối tượng khách hàng (mà công ty hướng tới)
individual user/corporate user: người dùng cá nhân /người dùng doanh nghiệp
consumer: người tiêu dùng nói chung
customer base: cơ sở khách hàng (Ex: car companies, government organizations, general public, etc)
buyer/purchaser: người mua
seller/salesperson: người bán (xem thêmcác thuật ngữ về sales)
vendor: đại lý, người bán trung gian, bên cung cấp
enters/penetrates a market: tiến vào thị trường, gia nhập thị trường
abandons/get out of/leaves a market: rút khỏi thị trường, rời khỏi thị trường
dominates a market: thống lĩnh thị trường, thống trị thị trường
corners/monopolizes a market: độc quyền trên thị trường
drives another company out of a market: đẩy một công ty nào đó ra khỏi thị trường
competitor/rival: đối thủ cạnh tranh
key players: những công ty đang thống lĩnh một thị trường cụ thể nào đó
intense/stiff/fierce/tough competition: cạnh tranh gay gắt, cạnh tranh mãnh liệt, cạnh tranh dữ dội
low/low-key competition: (mức độ) cạnh tranh thấp, cạnh tranh yếu

Nghiên cứu thị trường là công việc cần có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích

Nghiên cứu thị trường là công việc cần có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích

low-priced: bị đặt giá thấp, giá bị hạ thấp, giá bị dìm xuống
high-priced: được đặt giá cao, giá bị hét quá cao, giá bị đẩy lên cao
mid-priced: giá phải chăng, giá được đặt một cách hợp lý
low price/ high price : giá thấp / giá cao
loss leaders: mất giá (khi đang bán được với giá cao)
list price: bản giá, bảng liệt kê giá, bảng thống kê giá
recommended price: giá đề xuất
recommended retail price: giá bán lẻ đề xuất
cheap price/expensive price: giá rẻ / giá đắt
discount/discounting: chiết khấu
undercut/undercutting: bán giá rẻ hơn, chào giá thấp hơn (ai đó / mặt hàng nào đó), làm giảm giá trị
price boom: giá tăng một cách chóng mặt (trong một thời điểm nào đó)
price control: kiểm soát giá (từ chính phủ)
price cut/price hike: sự giám giá / sự tăng giá
price war: cuộc chiến về giá
price leader: người đầu tiên tăng hoặc giảm giá trong thị trường
price tag: giá đính trên hàng, giá niêm yết
low-end/bottom-end good: hàng hóa cấp thấp
high-end/top-end good: hàng hóa cấp cao
mid-range/entry-level good: hàng hóa trung bình
trade up: nâng thương (chuyển sang giao thương những loại hàng hóa cao cấp hơn)
upmarket: thị trường cao cấp (hàng hóa có giá trị cao)
trade down: hạ thương (chuyển sang giao thương những loại hàng hóa thấp cấp hơn)
downmarket: thị trường thấp cấp (hàng hóa có giá trị thấp)

Công việc nghiên cứu thị trường cần rất nhiều công cụ hỗ trợ

Việc nghiên cứu thị trường cần rất nhiều công cụ hỗ trợ

wholesaler: người bán buôn, người bán sỉ, đại lý bán buôn
retailer: người bán lẻ, đơn vị bán lẻ
dealer: đại lý cấp một (chỉ bán các sản phẩm của một hãng nào đó)
reseller: đại lý cấp hai, đại lý cấp dưới (bán sản phẩm của nhiều hãng khác nhau)
distributor/supplier: nhà phân phối, đơn vị phân phối
middlemen: người môi giới, người trung gian
franchises: thương quyền, nhượng quyền (cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu thương mại của mình để kinh doanh)
franchisor: người kinh doanhnhượng quyền (người được phépsử dụng nhãn hiệu thương mại của người khácđể kinh doanh)
agency: bên môi giới, bên đại lý
potential customer: khách hàng tiềm năng
prospect: khách hàng tiềm năng (hay được dùng hơn potential customer)
outlook: triển vọng kinh doanh
good/article/merchandise: hàng hóa
stock: hàng trong kho (để dự trữ hoặc chờ bán)
in stock: còn hàng (để bán)
budget: ngân sách (được cấp để chi trả hay mua sắm)
feature: đặc điểm, đặc tính (của sản phẩm)
description: sự mô tả, bản mô tả (về các đặc tính của sản phẩm)
specification: thông số kỹ thuật (của sản phẩm)
details: chi tiết kỹ thuật (của sản phầm)
benefit: lợi ích (thu được khi sử dụng sản phẩm)

Mẫu câu thông dụng về nghiên cứu thị trường

One of the purposes of market research is to find out whether theres a marketplace for the product.Một trong những mục đích của nghiên cứu thị trường là tìm ra nơi tiêu thụ sản phẩm.

Market research is actually an analysis of a specific market for a particular product.Nghiên cứu thị trường thực ra là sự phân tích thị trường chi tiết cho một sản phẩm cụ thể.

Do you often carry out market research?Anh có thường xuyên tiến hành nghiên cứu thị trường không?

In the early stage, the regional managers do the research and analysis. If we decide to have some test marketing, some of senior salesmen will be brought in.Trong giai đoạn đầu, người quản lý vùng thường là người làm nghiên cứu và phân tích. Nếu chùng ta quyết định thử nghiệm thị trường thì sẽ cử thêm một vài nhân viên bán hàng có thâm niên làm điều đó.

Sometimes the companies do their own market research, and sometimes they employ specialists to do it.Đôi khi các công ty tự tiến hành nghiên cứu thị trường, và đôi khi họ thuê chuyên gia làm việc đó.

Theres this fashion boom now.Hiện tại đang có sự bùng nổ trong ngành thời trang đấy.

Do you have any particular plan to help them to open up new markets?Anh có kế hoạch đặc biệt nào để giúp họ mở rộng những thị trường mới không?

We sent questionnaires to both manufactures and users of electric vehicles. We asked them whether they would welcome your type of speed control and the increased mileage it would give.Chúng tôi đã gửi các bảng câu hỏi đến cả những nhà sản xuất và những người sử dụng xe điện. Và hỏi họ xem họ có hoan nghênh phương thức kiểm soát tốc độ của các anh và số dặm đường được gia tăng mà nó đem lại không.

We questioned 320 users of electric vehicles. 128 thats 40% replied to our questionnaires. Of these, 20% were satisfied with the performance of their existing vehicles. 25% felt that increased mileage was an advantage worth paying for. And 55% would welcome increased mileage but would not welcome any increase in cost in order to achieve it.Chúng tôi đã hỏi 320 người sử dụng xe điện. 128 người tức là 40% đã trả lời những bản câu hỏi của chúng tôi. Trong số này, 20% hài lòng với việc vận hành của các xe hiện tại của họ. 25% cảm thấy số dặm được tăng lên là một ưu điểm đáng tiền. Và 55% hoan nghênh số dặm được tăng lên nhưng không hoan nghênh bất cứ việc tăng giá nào để đạt được điều đó.

Several of them would think of buying electric vehicles if they had increased range.Nhiều người trong số họ sẽ nghĩ đến việc mua xe điện nếu phạm vi hoạt động của chúng được tăng lên.

Weve collected some of the preliminary findings. Well send you the rest of the information as it comes in.Chúng tôi đã thu được một số kết quả điều tra sơ bộ. Chúng tôi sẽ gửi ông phần thông tin còn lại khi nhận được nó.

Tổng kết

Nhìn chung, việc nghiên cứu thị trường là một phạm trù rộng lớn và khó có thể nói hết chỉ trong một bài viết, nếu bạn muốn bổ sung gì ý kiến nào đó, vui lòng comment xuống bên dưới

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=l21GY3Fzrig

admin