Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại xuất hiện với đặc trưng là

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại xuất hiện với đặc trưng là

Dấu hiệu đặc trưng củộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại là

A. sản xuất công nghiệp được chuyên môn hóa.

B. khoa học được ứng dụng vào sản xuất.

C. xuât hiện và bùng nổ công nghệ.

Đáp án chính xác

D. quy trình sản xuất được tự động hóa.

Xem lời giải

Video liên quan

https://www.youtube.com/watch?v=LbCNhDJkj9Y

admin