Cumulative Incremental Backup Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Backup là hành động sao chép (sao lưu) lại toàn bộ nội dung của dữ liệu gốc, tạo ra bản sao của một hoặc nhiều tập tin, dữ liệu trong máy tính, chương trình, hoặc toàn bộ ổ đĩa được lưu trữ an toàn ở một nơi khác có thể được sử dụng trong trường hợp bản gốc bị mất, bị hư hỏng, bị phá hủy, bị nhiễm virus, bị mất máy…

Dữ liệu là tài sản vô cùng quý giá đối với mỗi doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Incremental backup là gì

II.Tại sao Doanh nghiệp cần backup?

Vô tình xóa dữ liệu.File corrupt.Data nhiễm Malware / Ransomware.Lỗi phần cứng.Lỗi nguồn.Tuân thủ quy trình lưu trữ.

III.Các dạng Backup

Full Backup là backup toàn bộ dữ liệu đang có của Doanh nghiệp.

Ưu điểm

Dễ dàng phục hồi lại dữ liệu. Khi cần phục hồi lại thì sẽ phục hồi lại toàn bộ dữ liệu của ngày Backup Full.Tính an toàn cao cho dữ liệu.

Nhược điểm

Thời gian backup lâu. Dữ liệu càng nhiều thì thời gian backup càng lâu.Tốn dung lượng lưu trữ.Chi phí đầu tư thiết bị lưu trữ lớn.

Xem thêm: Bài Tập Giá Trị Tiền Tệ Theo Thời Gian, Bài Tập Về Giá Trị Thời Gian Của Dòng Tiền

Differential Backup là backup những gì thay đổi so với lần Full Backup gần nhất

Ưu điểm:

Thời gian backup nhanh hơn.Dung lượng backup nhỏ hơn so với Full Backup. Tiết kiệm dung lượng lưu trữ.Tốc độ phục hồi dữ liệu sẽ nhanh hơn so với Incremental Backup.

Nhược điểm:

Khi cần khôi phục dự liệu cần có 2 bản backup : 1 File Full Backup lần gần nhất và 1 File Differential Backup vào thời điểm cần restore.

Incremental Backup là backup những gì thay đổi so với lần Incremental Backup gần nhất

Ưu điểm:

Thời gian backup nhanh nhất.Dung lượng backup nhỏ nhất.

Nhược điểm:

Khi cần khôi phục dữ liệu phải có đủ các bản backup : 1 File Full backup lần gần nhất và tất cả các File Incremental Backup từ thời điểm Full Backup đến thời điểm cần restore.Thời gian restore lâu hơn so với Differential Backup.

IV.Cơ chế lập lịch backup tối ưu:

Full Backup hàng tháng.Differential Backup hàng tuần.Incremental Backup hàng ngày.

Tìm hiểu CMC Backup as a Service – BaaS

admin