Công thức tính lãi trái phiếu

Công thức tính lãi trái phiếu

Không chỉ có Trái phiếu Doanh Nghiệp mà trái phiếu Chính phủ hiện nay nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư  nhà tạo lập thị trường. Nhờ vào những ưu điểm nổi trội như ổn định; được sự bảo đảm của nhà nước.

Công ty Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn cho Quí vị về cách tính Lãi suất trái phiếu Chính phủ 2021 trong bài viết Cách tính Lãi suất trái phiếu Chính phủ 2021?

>>>>> Tham khảo: Trái phiếu là gì?

Mua trái phiếu Chính phủ ở đâu?

Để mua được trái phiếu Chính phủ các nhà đầu tư phải trải qua quá trình không hề đơn giản. Theo Thông tư 11/2018 thì các nhà tạo lập thị trường phải trải qua đấu thầu để xác định tư cách, điều kiện để mua được trái phiếu Chính phủ, hoặc trái phiếu sẽ được phát hành trực tiếp cho Ngân hàng nhà nước.

Đối với hình thức đấu thầu theo đó, Sở Giao dịch chứng khoán sẽ gửi thông báo tới toàn bộ các nhà tạo lập thị trường và niêm yết thông tin trên trang điện tử của Sở giao dịch chứng khoán về những nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu như:

Mã trái phiếu dự kiến phát hành; kỳ hạn, khối lượng gọi thầu dự kiến đối với từng mã trái phiếu; thông tin thời gian về ngày ngày tổ chức phát hành, ngày phát hành;phương thức phát hành; hình thức đấu thầu; các loại lãi xuất; thông tin về tài khoản nhận tiền mua trái phiếu; các thông tin về phương thức xác định kết quả đấu thầu.

Sau đó các nhà đầu tư, nhà tạo lập thị trường phải gửi thông tin theo mẫu của Sở Giao dịch chứng khoán trong thời gian quy định là chậm nhất vào 10 giờ 30 phút ngày tổ chức phát hành.

Và nhà tạo lập thị trường sẽ thực hiện các bước như Sở đã thông báo như trên để có thể mua được trái phiếu Chính phủ

Phần sau bài viết Cách tính Lãi suất trái phiếu Chính phủ 2021? Sẽ đề cập đến cách tính lãi hiện nay của trái phiếu Chính phủ.

Cách tính lãi suất trái phiếu Chính phủ?

Cách tính lãi suất của trái phiếu Chính phủ sẽ được quy định tại Thông tư 111/2018 của Bộ Tài Chính. Lãi suất trái phiếu Chính phủ được hiểu như sau: Đó là tỷ lệ phần trăm dựa giá trị mệnh giá trái phiếu mà chủ sở hữu được hưởng. Theo đó vào các kỳ trả lãi theo như điều kiện, điều khoản của trái phiếu mà chủ sở hữu đang năm giữ nhà phát hành phải thanh toán theo tỉ lệ lãi hàng năm đã được quy định.

Lãi xuất trái phiếu Chính phủ sẽ được thông báo khi trên trang điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán. Và khi người sở hữu mua được trái phiếu Chính phủ thì lãi suất trái phiếu sẽ được ghi trên trái phiếu mà nhà đầu tư  nhà tạo lập thị trường sở hữu.

Dựa vào đó thì nhà tạo lập thị trường có thể tính số tiền lãi nhận được từ một trái phiếu Chính phủ như sau:

Đối với trái phiếu có kỳ hạn trả lãi đầu tiên có kỳ trả lãi đầu tiên ngắn hơn so với các kỳ trả lãi tiếp theo:

Số tiền thanh toán lãi của 01 trái phiếu với kỳ trả lãi đầu tiên =

(mệnh giá trái phiếu x Lãi suất doanh nghĩa trái phiếu (%/ năm) x số ngày thực tế giữa ngày thanh toán tiền mua trái phiếu và ngày thanh toán tiền lãi đầu tiên kể từ ngày thanh toán tiền mua trái phiếu) : ( số lần thanh toán lãi định kỳ trong một năm x Số ngày trong kỳ trả lãi thông thường theo giả định khi việc thanh toán xảy ra)

Lãi nhận được của một trái phiếu đối với một trái phiếu trong các kỳ trả lãi tiếp theo:

Số tiền thanh toán lãi của một trái phiếu đối với các kỳ trả lãi tiếp theo = ( Mệnh giá trái phiếu x lãi suất danh nghĩa trái phiếu) : số lần thanh toán lãi định kỳ trong một năm.

Lưu ý trong các công thức tính toán này

Đối với số tiền thanh toán lãi của một trái phiếu sẽ được làm tròn đến đơn vị đồng

Với lãi suất danh nghĩa trái phiếu: Đối với phát hành lần đầu lãi xuất danh nghĩa áp dụng đối với các nhà tạo lập trúng thầu cạnh tranh lãi suất và được làm tròn xuống dưới 1 chữ số thập phân. Đối với phát hành bổ sung lãi suất danh nghĩa của trái phiếu đang lưu hành và được phát hành bổ sung.

Lãi suất trái phiếu Chính phủ xem ở đâu?

Lãi suất trái phiếu Chính phủ sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán. Nếu Quí vị ở Hà Nội thì có thể tham khảo tại đường Link sau:

https://hnx.vn/vi-vn/trai-phieu.html

Trên trang thông tin này Quý vị có thể lấy được những thông tin cần thiết như: Dữ liệu giao dịch, thông tin trái phiếu phát hành, chỉ số trái phiếu

>>>>> Tham khảo: So sánh cổ phiếu và trái phiếu

Lãi suất trái phiếu Chính phủ năm 2021

Trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội niêm yết thông tin như sau:

Kế hoạch chiến lược Khối lượng Lợi suất gần nhất
Sáu tháng 16.000 1.5909
Mười hai tháng 500.000 0.3994
Hai năm 1.000.000 0.6001
Ba năm 1.000.000 1.1
Năm năm 500.000 1.76
Bảy năm 500.000 2.3099
Mười năm 500.000 2.8615
Mười năm năm 860.000 3.05
Hai mươi năm 1.000.000 3.33
Hai mươi năm năm 1.000.000 4
Ba mươi năm 500.000 3.5

Ngoài ra trên trang thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội còn có thông tin chính xác đến từng ngày về: Giá sạch nhất; loại hình trả lãi; ngày đáo hạn; ngày giao dịch, ngày kết giao dịch, loại tiền tệ; chỉ số giá bán sạch; chỉ số giá bán bẩn; chỉ số tổng thu nhập; tổng hợp các giao dịch trong ngày

Từ những phân tích trên Công ty Luật Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Cách tính Lãi suất trái phiếu Chính phủ 2021? Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

>>>>> Tham khảo: Trái phiếu chuyển đổi là gì?

admin