college lesbians là gì – Nghĩa của từ college lesbians

college lesbians là gì – Nghĩa của từ college lesbians

college lesbians có nghĩa là

các cô gái ở trường đại học hôn hoặc hook lên cô gái khác khi họ say rượu.

Ví dụ

một đồng tính nữ đại học được tạo ra khi hai cô gái tiêu thụ rất nhiều rượu tại một Đảng đại học và kết thúc hôn hoặc hooking.

college lesbians có nghĩa là

một người phụ nữ có quan hệ tình dục với phụ nữ bởi vì nó thêm cho cô ấy Vốn xã hội hoặc giúp cô ấy dường như nhiều hơn hấp dẫn đối với đàn ông.

ví dụ

cô ấy đã bắt đầu mặc quần áo như một đê nhưng bạn biết cô ấy chỉ là một trường đại học đồng tính nữ.

college lesbians có nghĩa là

một phụ nữ đi vào trường đại học tạo ra một vấn đề lớn về là một người đồng tính nữ, nhưng mọi người đều biết nó chỉ là một giai đoạn ngoại trừ cô ấy.

ví dụ

carla: “omg, bạn vừa mới chia tay với Dylan? “
Jamie: “Yeah, vì tôi là một sinh viên năm thứ hai ở trường đại học, tôi nghĩ rằng tôi thực sự nên tìm thấy bản thân và tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn đồng tính”
Carla: “Bạn có chắc chắn rằng bạn không chỉ là một đồng tính nữ đại học?
Jamie: tất nhiên là không, đây là cách Tôi sẽ đến hết đời!

admin