Cách xóa lịch sử cuộc gọi trên My Vinaphone

Cách xóa lịch sử cuộc gọi trên My Vinaphone

Bạn có thể xem danh sách các cuộc gọi mà bạn đã thực hiện, trả lời hoặc bỏ lỡ và xóa các cuộc gọi khỏi danh sách này.

 • Xem và xóa lịch sử cuộc gọi
 • Xem lịch sử cuộc gọi của bạn
 • Xem chi tiết cuộc gọi
 • Thêm số điện thoại vào danh bạ của bạn
 • Xóa cuộc gọi khỏi lịch sử của bạn
 • Video liên quan

Lưu ý quan trọng:Trong những bước này, bạn chỉ thực hiện được một số bước trênAndroid 6.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Xem lịch sử cuộc gọi của bạn

 1. Mở ứng dụng Điện thoại điện thoại.
 2. Nhấn vào Gần đây Gần đây.
 3. Bạn sẽ thấy một hoặc nhiều biểu tượng này bên cạnh từng cuộc gọi trong danh sách của bạn:
  • Cuộc gọi nhỡ (màu đỏ) Cuộc gọi nhỡ
  • Cuộc gọi bạn đã trả lời (màu lam) Cuộc gọi đã nhận
  • Cuộc gọi đi (màu xanh lục) Cuộc gọi đi

Xem chi tiết cuộc gọi

Để tìm hiểu thêm về một cuộc gọi trong lịch sử của bạn, hãy nhấn vào cuộc gọi đó sau đóChi tiết cuộc gọi.

Bạn sẽ nhìn thấy thông tin chi tiết cho từng cuộc gọi đến số đó, chẳng hạn như thời điểm diễn ra, thời lượng và đó là cuộc gọi đến hay cuộc gọi đi.

Thêm số điện thoại vào danh bạ của bạn

Để thêm số điện thoại vào danh bạ của bạn từ lịch sử cuộc gọi, hãy nhấn vào cuộc gọi sau đó, nhấn Thêm vào danh bạ hoặc Tạo liên hệ mới.

Xóa cuộc gọi khỏi lịch sử của bạn

Xóa một cuộc gọi khỏi lịch sử của bạn

 1. Mở ứng dụng Điện thoại điện thoại.
 2. Nhấn vào Gần đây Gần đây.
 3. Nhấn vào một số hoặc liên hệ.
 4. Nhấn vào Chi tiết cuộc gọi.
 5. Nhấn vào Thùng rác Thùng rác ở trên cùng.
Xóa toàn bộ lịch sử cuộc gọi của bạn

 1. Mở ứng dụng Điện thoại điện thoại.
 2. Nhấn vào Gần đây Gần đây.
 3. Nhấn vào Thêm Xem thêmsau đóLịch sử cuộc gọi.
 4. Nhấn vào Thêm Xem thêmsau đóXóa lịch sử cuộc gọi.
 5. Khi được hỏi bạn có muốn xóa lịch sử cuộc gọi hay không, nhấn Ok.

admin