Cách viết chữ Q hoa kiểu 2

Cách viết chữ Q hoa kiểu 2

1. Phương pháp:

– Ôn lại cách viết chữ hoa A, M, N, Q, V (kiểu 2) đều nét, đúng kích cỡ theo quy định.

– Với ứng dụng : viết đúng các tên riêng (các chữ đầu phải viết hoa).

2. Tập viết :

a) Viết chữ hoa : A, M, N, Q, V (kiểu 2).

b) Viết ứng dụng :

– Việt Nam

– Nguyễn Ái Quốc

– Hồ Chí Minh

Video liên quan

admin