Cách tính tổng hữu dụng đạt được

Cách tính tổng hữu dụng đạt được

Tổng hữu dụng (tiếng Anh: Total Utility) là tổng hợp sự hài lòng hoặc thỏa mãn mà người tiêu dùng nhận được thông qua việc tiêu thụ hàng hóa hoặc dịch vụ.

  • 13-05-2020Qui luật lợi ích cận biên giảm dần (Law of Diminishing Marginal Utility) là gì?
  • 12-04-2020Lợi ích (Utility) trong kinh tế là gì? Đặc điểm và phân loại
  • 07-01-2020Tiện ích về sở hữu (Possession Utility) là gì?
  • 20-10-2019Lí thuyết hữu dụng kì vọng (Expected utility theory) là gì? Nội dung lí thuyết hữu dụng kì vọng
  • 24-09-2019Lợi ích cận biên (Marginal Utility) là gì? Qui luật lợi ích cận biên giảm dần
Tổng hữu dụng (Total Utility) là gì? Đặc điểm và công thích tính - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Simple Wikipedia)

Tổng hữu dụng

Khái niệm

Tổng hữu dụng trong tiếng Anh là Total Utility.

Tổng hữu dụng, hay tổng lợi ích, là tổng hợp sự hài lòng hoặc thỏa mãn mà người tiêu dùng nhận được thông qua việc tiêu thụ hàng hóa hoặc dịch vụ.

Đặc điểm của Tổng hữu dụng

Lợi ích, hay hữu dụng (Utility) trong kinh tế đề cập đến sự hài lòng có được từ việc tiêu thụ hàng hóa hoặc dịch vụ.

Tổng hữu dụng thường được định nghĩa là tổng của sự hài lòng hoặc hạnh phúc có thể định lượng được từ việc tiêu thụ nhiều đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể.

Hữu dụng và tổng hữu dụng được sử dụng trong phân tích kinh tế về hành vi của người tiêu dùng trong một thị trường.

Các nhà kinh tế tìm cách định lượng tổng hữu dụng bằng cách sử dụng các tính toán đặc biệt. Các nhà kinh tế cũng nghiên cứu một số số liệu kinh tế trong mối liên quan với tổng hữu dụng khi nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng phù hợp với cung và cầu.

Trong kinh tế học, các nhà kinh tế thường xem những thay đổi trong hành vi tiêu dùng bằng cách phân tích hữu dụng biên tăng hay giảm.

Trong trường hợp tổng hữu dụng, cận biên đề cập đến mức độ tăng hoặc giảm của lợi ích thu được nếu tăng thêm một đơn vị tiêu thụ.

Tổng hữu dụng thường được nghiên cứu cùng vớilí thuyết lựa chọn duy lí(Rational choice theory) vàQui luật lợi ích cận biên giảm dần(Law of Diminishing Marginal Utility).

Lí thuyết người tiêu dùngvà lí thuyết nhu cầu chỉ ra rằng các hành động của người tiêu dùng hướng tới tối đa hóa hữu dụng bằng cách cố gắng hài lòng nhất có thể theo cách hợp lí nhất.

Nhìn chung, cáclí thuyết kinh tế học cổ điểncho thấy rằng hầu hết người tiêu dùng muốn có được mức độ hữu dụng cao nhất có thể trên mỗi đơn vị cho số tiền họ bỏ ra.

Tổng hữu dụng thường được đo bằng đơn vị tương đối gọi là utils. Ví dụ bánh cookie cung cấp một mức độ hữu dụng được xác định theo mức tiêu thụ đơn lẻ của nó, trong khi một túi bánh cookie có thể cung cấp tổng hữu dụng trong suốt thời gian cần thiết để tiêu thụ hoàn toàn tất cả các bánh cookie trong túi.

Cách tính Tổng hữu dụng

Mỗi đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ riêng lẻ có hữu dụng riêng và mỗi đơn vị tiêu dùng tăng thêm sẽ có hữu dụng biên riêng. Tổng hữu dụng sẽ là tổng hữu dụng thu được từ tất cả các đơn vị được nghiên cứu.

Đơn vị hữu dụng utils thường mang tính tương đối và được gán một giá trị cơ sở. Các nhà kinh tế thường phân tích utils để biết mức độ sử dụng hoặc sự hài lòng thu được từ một đơn vị tiêu thụ.

Giá trị cơ sở được gán cho mỗi đơn vị utilis là cần thiết bởi vì về mặt lí thuyết không có giá trị thực tế nào cho sự hài lòng về tính hữu dụng.

Để tìm tổng hữu dụng, các nhà kinh tế sử dụng công thức tính tổng hữu dụng cơ bản sau:

TU = U1 + MU2 + MU3 +

Trong đó:

TU = Tổng hữu dụng

U = Hữu dụng

MU = Hữu dụng biên

Tổng hữu dụng bằng tổng hữu dụng thu được từ mỗi đơn vị tiêu thụ. Trong phương trình, mỗi đơn vị tiêu thụ dự kiến sẽ có ít hữu dụng hơn khi nhiều đơn vị được tiêu thụ.

Tối đa hóa Tổng hữu dụng

Lí thuyết kinh tế liên quan đến các hoạt động của người tiêu dùng cho thấy rằng mục tiêu chính của người tiêu dùng là đạt được tổng hữu dụng lớn nhất với chi phí thấp nhất. Điều này một phần là do số tiền có hạn mà một người có thể sở hữu, cũng như mong muốn đạt được sự hài lòng từ việc tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ càng nhiều càng tốt.

Ví dụ nếu người tiêu dùng được cung cấp hai tùy chọn mua hàng với cùng một chi phí tài chính và không có tùy chọn nào là cần thiết hơn hoặc có chức năng hơn tùy chọn khác, thì người tiêu dùng sẽ chọn hàng hóa hoặc dịch vụ nào cung cấp nhiều hữu dụng nhất cho số tiền mà người tiêu dùng đã bỏ ra.

(Theo Investopedia)

Lí thuyết lợi ích đo được (Cardinal Utility Theory) là gì?

Lí thuyết lợi ích đo được (Cardinal Utility Theory) là gì?                                          12-04-2020                                        Lợi ích (Utility) trong kinh tế là gì? Đặc điểm và phân loại                                          24-09-2019                                        Lợi ích cận biên (Marginal Utility) là gì? Qui luật lợi ích cận biên giảm dần

Video liên quan

admin