Cách tính tổng giờ phút trong Excel

Cách tính tổng giờ phút trong Excel

Tính số giờthực hiện công việctrong excel là việcnhân sựthuộcphòng bantiền lương sẽdùngbí quyếtvà các hàm trong excel để tính toán số giờthực hiện công việccủa cấp dướitrong công tynhằm phục vụ cho công tác tính lương đượcrất nhanhchuẩn xác.

Bí quyếtđể tính số giờthực hiện công việctrong Excel là:

Số giờlàm việc= Giờ kết thúccông việc Giờbắt đầulàm việc

  • Khidùngphép tính này, ô dữ liệu chứa kết quả sẽ tự động chuyển đổi sang kiểu dữ liệu thời gian giờ.
  • sau khilậpcông thức, các bạnchỉ cầncopycông thứcxuống dưới làcó khả năngtính được số giờlàm việccủa các phép tính khác.
  • Kết quả sẽtồn tạidưới dạng như giờ đồng hồ giờ:phút giúp các bạn biết số giờ kèm thêm số phút saulàm việc. Ví dụ: 9:30, 5:25.

Tính thời gianthực hiện công việcbằng việcsử dụnghàm

Bằng việcnày thì ta sẽ cầndùnghai hàmđấylà hàm HOUR và hàm MINUTE. Cấu trúc của hai hàm như sau:

Hàm HOUR

Cú pháp hàm:=HOUR(serial_number)

Trong đó:serial_number: đối sốkhông thể không, là thời gian có chứa giờ mà bạnmong muốntách ra.

Hàm HOUR đượcdùngtrong Excel để trả vềgiá trịlà giờ trong ô Excel.giá trịgiờ được trả về ở dạng số nguyên từ 0 (12:00 SA) đến 23 (11:00 CH).

Hàm MINUTE

Cú pháp hàm:=MINUTE(serial_number)

Trong đó:serial_number: đối sốkhông thể không, là thời gian có chứa phút mà bạnmong muốntách ra.

Hàm MINUTE đượcsử dụngtrong Excel để trả vềgiá trịlà phút trong ô Excel.giá trịphút được trả về ở dạng số nguyên từ từ 0 tới 59.

Dùngcấu trúc của hai hàm như trên ta cócông thứctính thời gianthực hiện công việctrong bảng chấm công như sau:

=(HOUR(giờ ra)*60-HOUR(giờ vào)*60+MINUTE(giờ ra)-MINUTE(giờ vào))/60

Tại ô D2 cácbạn điềncông thứcnhư sau:

=(HOUR(C2)*60-HOUR(B2)*60+MINUTE(C2)-MINUTE(B2))/60

Sao chépcông thứccho các ôphía dưới. Sauđấycác bạn bôi đentất cảô kết quả rồi chọn định dạngGeneraltại mụcNumber.

Kết quả ta sẽmang lại đượcthời gian làm của tấtcả nhân viênnhư sau:

Tính giờthực hiện công việckhông tính giờ ăn trưa

Việc tính giờlàm việcvà không tính giờ ăn trưa cũng là một câu hỏi của kháphần đông người,làm thế nàođể tính giờ làm việcphụ thuộc vàogiờ vào giờ ra và giờ nghỉ trưa. Cũng rất làđơn giảnkhidùnghàm Sum trong excel đểthực hiện việc hoàn thành công việcnàynhanh nhất.
tiếp cậnvớiVDtrong bảng về giờ giấcdoanh nghiệpcủamột người làmvăn phòng:

sử dụnghàm Sum tạocông thứctính cho giờ làm việc:

Nhậpcông thứcvào ô E2:=SUM((B2-A2)+(D2-C2))*24

Cách tính giờ làm việc 5

Khicoi như hoàn tấtcông thứcvà kết quả cho số giờlàm việclà:

Cách tính giờ làm việc 6

Nếu nhưtrongtrường hợpcó thời gian vào và ra và thời gian nghỉ trưa cố định thì nhậpbí quyếtrất đơn giản:

Cách tính giờ làm việc 7

admin