Cách tắt tự động lưu ảnh trên Facebook Messenger

Tắt tự động sao lưu ảnh trên Facebook Messenger là để khắc phục vấn đề tự động lưu ảnh vào điện thoại, mà đôi khi bạn không mong muốn.

Để tắt tự động lưu ảnh trên Messenger bạn có thể thao tác theo hướng dẫn:

Bước 1: Chọn vào Messenger > Chọn vào thông tin cá nhân.

Chọn vào thông tin cá nhân

Bước 2: Chọn ảnh & Phương tiện.

Chọn ảnh & phương tiện

Bước 3: Chổ lưu ảnh > Chọn tắt là được bạn nhé.

Chọn tắt lưu ảnh

Vài bước hoàn thành cách tắt tự động lưu ảnh trên Messenger, chúc bạn thành công.

Bạn sẽ quan tâm:

>>> Hướng dẫn tắt thông báo trên Messenger

>>> Cách mở cuộc trò chuyện bí mật trên Facebook Messenger

>>> Cách tắt bong bóng chat trên Messenger

>>> Cách tắt tự động lưu ảnh trên Facebook Messenger

Hỏi Đáp Thế Giới Di Động

admin