Cách quay ra nhân vật 5 sao trong Genshin Impact

Cách quay ra nhân vật 5 sao trong Genshin Impact

Tổng Quan

Danh Sách

Lịch Sử

Xác Suất

Cầu Nguyện

 • Hệ Thống
 • Biểu Tượng
Hệ Thống
Biểu Tượng

Phân Loại

Tiền Tệ Hóa
Hệ Thống Trò Chơi

Cầu Nguyện, hay được biết đến là Banner, là hệ thống gacha trong Genshin Impact. Có hai loại Cầu Nguyện Chính: Cầu Nguyện Thường, Du Hành Thế Gian, và Cầu Nguyện Sự Kiện Giới Hạn dành cho Nhân Vật và Vũ Khí.

Sử Dụng

Mối Duyên Tương Ngộ

“Cầu Nguyện Thường”, Du Hành Thế Gian, luôn có sẵn và cần yêu cầu Mối Duyên Tương Ngộ để quay. Đối với Cầu Nguyện Dành Cho Nhà Lữ Hành Mới thì sẽ tồn tại vĩnh viễn đến khi mà bạn quay đủ 20 lần, với Cầu Nguyện này sẽ có ưu đãi 20% cho Mối Duyên Tương Ngộ cần thiết để quay, nó đảm bảo rằng người chơi sẽ nhận được Noelle và một nhân vật 4 hoặc 5 sao khác trong 20 lần quay.

Mối Duyên Vương Vấn

Là dành cho Cầu Nguyện Sự Kiện Giới Hạn cho cả nhân vật và vũ khí, và như cái tên, đây là những thứ giới hạn. Sự Kiện Cầu Nguyện này yêu cầu Mối Duyên Vương Vấn thay vì là Mối Duyên Tương Ngộ.

Sự Kiện Cầu Nguyện Nhân Vật sẽ có một nhân vật 5 UP và đi kèm theo là 3 nhân vật 4. Với Sự Kiện Cầu Nguyện Vũ Khí thì có 2 vũ khí 5 UP và đi kèm 5 vũ khí 4. Cả 2 loại là 5 và 4 đều sẽ được tăng tỉ lệ để người chơi có thể quay ra khi so với tỉ lệ trúng thông thường.

Người chơi có thể bỏ 160 Nguyên Thạch để đổi trong Mục Cầu Nguyện hoặc là trong Đổi Bụi Ánh Sáng. Ngoài ra trong Game còn nhiều cách khác để kiếm được Mối Duyên; Hãy xem loạt Cầu Nguyên dưới để tìm hiểu thêm.

Sự Kiện Cầu Nguyện Hiện Tại

Bài viết chính: Cầu Nguyện/Danh Sách

Sự Kiện Cầu Nguyện Nhân Vật Sự Kiện Cầu Nguyện Vũ Khí
24 tháng 11, 2021 ~ 14 tháng 12, 2021 (Phiên Bản 2.3)
Cầu Nguyện Hơi Thở Thần Bí 2021-11-24.png
Hơi Thở Thần Bí
Cầu Nguyện Thân Hình Thần Đúc 2021-11-24.png
Thân Hình Thần Đúc
Cầu Nguyện Khoảnh Khắc Dậy Sóng 2021-11-24.png
Khoảnh Khắc Dậy Sóng

Sự Kiện Cầu Nguyện Sắp Tới

Bài viết chính: Cầu Nguyện/Danh Sách

Sự Kiện Cầu Nguyện Nhân Vật Sự Kiện Cầu Nguyện Vũ Khí
15 tháng 12, 2021 ~ 04 tháng 1, 2022 (Phiên Bản 2.3)
Quỷ Môn Đấu Yến Thân Hình Thần Đúc

Cầu Nguyện Nhân Vật

Sự Kiện Cầu Nguyện có một nhân vật 5 UP3 nhân vật 4 UP.

Vật Phẩm Tỉ Lệ Cơ Bản Tỉ lệ Tổng Hợp (bao gồm Bảo Hiểm)
Nhân Vật 5 0.6% 1.6%
Nhân Vật hoặc Vũ Khí 4 5.1% 13%
Vũ Khí 3 94.3% 85.4%

Quy Tắc Cầu Nguyện

 • Đảm Bảo 4: Nếu người chơi không có 4 nào trong 9 lần quay, thì lần thứ 10 chắc chắn sẽ ra 4 hoặc cao hơn.
  • Bộ Đếm số lần này sẽ được reset mỗi khi người chơi ra được 4 hoặc cao hơn.
 • Đối với Nhân Vật 4 UP: Khi người chơi ra được 4, sẽ có 50% đó là Nhân vật 4 UP.
  • Nếu 4 mà bạn ra không phải là Nhân vật 4 UP, thì lần 4 tiếp theo chắc chắn là một trong các Nhân vật 4 UP.
  • Vì vậy tối đa là 20 lần, chắc chắn sẽ có một Nhân vật 4 UP.
 • Đảm Bảo 5: Nếu người chơi không có 5 nào sau 89 lần quay, thì lần thứ 90 chắc chắn sẽ ra 5.
  • Bộ Đếm số lần này sẽ được reset mỗi khi người chơi ra được Nhân vật 5.
  • Các Banner Cầu Nguyện Nhân Vật sẽ không thể ra được vũ khi 5 (trong chi tiết).
 • Đảm bảo Nhân Vật 5 UP:Mỗi lần người chơi ra được vật phẩm 5, sẽ có 50% đó là Nhân Vật 5 UP.
  • Nếu Nhân Vật 5 mà bạn ra không phải là Nhân Vật UP, thì lần 5 tiếp theo chắc chắnlà Nhân Vật UP.
  • Vì vậy tối đa là 180 lần cho Banner Nhân Vật, sẽ có ít nhất một Nhân Vật 5 UP.
 • Bộ đếm và lần Bảo Đảm: Các Banner cùng loại đều có chung bộ đếm và số lần đảm bảo, có nghĩa là số lần bộ đếm của Banner Nhân Vật này sẽ được tiếp tục trong Banner Nhân Vật Tiếp Theo (Nhưng không phải là Banner Vũ Khí hoặc Cầu Nguyện Thường).
  • Ví Dụ: Khi bạn quay được 89 lần ở Banner Nhân Vật gọi tắt là A, không ra 5. Thì lần đầu tiên bạn quay ở Banner Nhân Vật Tiếp Theo gọi tắt là B, chính là lần 90 của Banner Nhân Vật. Vì vậy nó sẽ đảm bảo ra 5.
  • Tương tự nếu như bạn không ra được 5 UP ở Banner A thì bộ đếm bảo hiểm vẫn sẽ được bảo đảm. 5 tiếp theo mà bạn ra ở Banner B chắc chắn là 5 UP.

Cầu Nguyện Vũ Khí

Sự Kiện Cầu Nguyện Vũ Khí có 2 vũ khí 5 UP5 vũ khí 4 UP.

Mục Tỉ Lệ Cơ Bản Tỉ lệ Trung Bình bao gồm Bảo Hiểm
Vũ Khí 5 0.7% 1.85%
Nhân Vật Hoặc Vũ khí 4 6% 14.5%
Vũ Khí 3 93.3% 83.65%

Quy Tắc Cầu Nguyện

 • Bảo Hiểm 4: Nếu người chơi không ra 4 sau 9 lần quay, thì lần thứ 10 chắc chắn sẽ ra 4 hoặc cao hơn. Bộ Đếm số lần này sẽ reset lại mỗi khi người chơi ra được 4.
 • Đảm Bảo Vũ Khí 4 UP: Mỗi lần người chơi ra được Vũ Khí 4, thì có tỉ lệ 75% là một trong những Vũ Khí 4 UP. Nếu 4 ra được không phải là Vũ Khí 4 UP, thì 4 tiếp theo chắc chắn là một trong những Vũ Khí 4 UP.
 • Bảo Hiểm 5: Nếu Người chơi không ra được Vũ Khí 5 nào sau 79 lần quay, thì lần thứ 80 đảm bảo đó là Vũ Khí 5. Bộ Đếm số lần này sẽ reset lại mỗi khi người chơi ra được 5.
 • Đảm Bảo Vũ Khí 5 UP: Mỗi lần người chơi ra được Vũ Khí 5, thì có tỉ lệ 75% là một trong những Vũ Khí 5 UP. Nếu Vũ Khí 5 ra được không phải là Vũ Khí 5 UP, thì 5 tiếp theo chắc chắn là một trong những Vũ Khí 5 UP.
 • Banner Vũ Khí sẽ không có Nhân Vật 5 nào (trong Chi Tiết).
 • Mỗi loại Banner đều có Bộ Đếm riêng, vì vậy khi bộ đếm của Banner Vũ Khí hiện tại kết thúc thì sẽ được chuyển sang Banner Vũ Khí tiếp theo (nhưng không phải là Banner Nhân Vật hay Cầu Nguyện Thường).
 • Trong kỳ Sự Kiện Cầu Nguyện Thân Hình Thần Đúc này, có thể sử dụng Định Chuẩn Thần Đúc tiến hành định chuẩn cho vũ khí UP 5 sao kỳ này, lựa chọn vũ khí định chuẩn chỉ có hiệu lực trong Sự Kiện Cầu Nguyện Thân Hình Thần Đúc lần này.
 • Trong Sự Kiện Cầu Nguyện Thân Hình Thần Đúc lần này, sau khi sử dụng Định Chuẩn Thần Đúc để định chuẩn vũ khí, khi vũ khí 5 sao nhận được không phải vũ khí định chuẩn của lần này, sẽ nhận 1 điểm vận mệnh. Sau khi điểm vận mệnh đầy, vũ khí 5 sao tiếp theo nhận được trong lần cầu nguyện này chắc chắn là vũ khí định chuẩn của lần này. Khi nhận được vũ khí định chuẩn lần này, dù điểm vận mệnh của lần đó đã đầy hay chưa cũng sẽ thiết lập lại về 0, và tích luỹ từ đầu.

Phiếu Đổi Thưởng-Thường

Khi người chơi ra được vũ khi hoặc nhân vật từ cầu nguyện, thì sẽ nhận được Tinh Trần Vô Chủ và/hoặc Tinh Huy Vô Chủ. Đây là nhưng vật phẩm dùng để đổi trong Đổi Bụi Ánh Sáng lấy vật phẩm hoặc nhân vật.

Tinh Trần Vô ChủTinh Trần Vô Chủ

Tinh Trần Vô Chủ

Tinh Huy Vô ChủTinh Huy Vô Chủ

Tinh Huy Vô Chủ

Vật Phẩm Phần Thưởng Nhận Được
Nhân Vật Mới Không Có
Trùng Nhân Vật 5 10 Tinh Huy Vô Chủ và
1 Chòm Sao của nhân vật
Trùng Nhân Vật 5
(MAX Cung Mệnh)
25 Tinh Huy Vô Chủ
Trùng Nhân Vật 4 2 Tinh Huy Vô Chủ và
1 Chòm Sao của nhân vật
Trùng Nhân Vật 4
(MAX Cung Mệnh)
5 Tinh Huy Vô Chủ
Vũ Khí 5 10 Tinh Huy Vô Chủ
Vũ Khí 4 2 Tinh Huy Vô Chủ
Vũ Khí 3 15 Tinh Trần Vô Chủ

Hướng Dẫn

Xem thêm: Cầu Nguyện/Chi Tiết Tỷ Lệ Cầu Nguyện

 • Genshin-Wishes
  • Một trang web A website theo dõi các lần cầu nguyện và bảo hiểm bằng cách sử dụng API trong trò chơi cùng với một số thống kê và bộ lọc chi tiết.
Genshin-Wishes.png
 • Bộ Đếm Nguyên thạch và Mối Duyên + Quay (Google Docs; Tới File > Tạo 1 bản sao hoặc ra File > Tải về để sử dụng. Nếu có câu hỏi, thì nhắn tin cho DQueenie13.)
 • Lưu ý là Genshin Impact chỉ lưu Lịch Sử Quay của bạn là 6 tháng, vì vậy nhớ lưu dữ liệu và kiểm tra nhé.

Bên Lề

 • 1.6% Tỉ lệ Tổng Hợp bao gồm Bảo Hiểm trong Cầu Nguyện Nhân Vật tương đương với tỉ lệ ra nhân vật 5 sao sau khi Bộ Đếm đạt giá trị cao. Ví dụ: Nếu sau 74 lần Cầu Nguyện mà bạn chưa nhận được Nhân Vật 5 sao nào, thì tỉ lệ ra được Nhân Vật 5 lúc này sẽ là 0,06%. Còn khi bạn đã quay ra được một Nhân Vật 5 sao không phải là Nhân Vật 5 sao UP, thì trong 90 lần quay tiếp theo này, tỉ lệ bạn nhận được Nhân Vật 5 sao là 1,6%.
 • Trên lý thuyết, tỉ lệ ra Nhân Vật UP trong Cầu Nguyện Nhân Vật là 50% nhưng trên thực tế tỉ lệ ra thực sự với Nhân Vật 5 UP là 66.6% hoặc 2/3. Điều này được nêu trong bài viết của Xích Markov.

Lịch Sử Thay Đổi

Ra Mắt Phiên Bản 1.0

[Chỉnh sửa thay đổi]

Phiên Bản 1.0

 • Cầu Nguyện đã ra mắt.

Phiên Bản 2.0

 • Định Chuẩn Thần Đúc ra mắt.

Điều Hướng

Danh Mục
Genshin Impact
 • Nhân Vật
 • Teyvat
 • Phe Phái
 • Manga
 • Sách
 • Nhạc
 • Dòng Thời Gian
 • Comic
 • Hệ Thống Trò Chơi
 • Phiên Bản
Hoạt Động
 • Sự Kiện
 • Bí Cảnh
 • La Hoàn Thâm Cảnh
 • Địa Mạch Sinh Thành
 • Đi Thám Hiểm
 • Thời Gian Thiết Lập Lại Thế Giới
Khám Phá
 • Thần Đồng
 • Thất Thiên Thần Tượng
 • Điểm Dịch Chuyển
 • Đền Địa Linh
 • Mã Não Đỏ Thẫm
Nhiệm Vụ
 • Nhiệm Vụ Ma Thần
 • Nhiệm Vụ Truyền Thuyết
 • Nhiệm Vụ Thế Giới
 • Ủy Thác
 • Sự Kiện Đồng Hành
 • Nhiệm Vụ Sự Kiện
Phát Triển
 • Hạng Mạo Hiểm
 • Kinh Nghiệm Nhân Vật
 • Bằng Chứng Mạo Hiểm
 • Thành Tựu
 • Danh Vọng
 • Cấp Độ Yêu Thích
 • Cây Chịu Lạnh
 • Ấm Trần Ca (Gia Viên)
 • Anh Đào Thần Bảo Vệ
Vũ Khí
 • Cung
 • Pháp Khí
 • Trọng Kiếm
 • Vũ Khí Cán Dài
 • Kiếm Đơn
Vật Phẩm
 • Thánh Di Vật
  • Bộ
  • Chỉ Số
  • Phân Bổ
  • Quy Mô
 • Nguyên Liệu
 • Thực Phẩm
 • Thuốc
 • Đạo Cụ Nhỏ
 • Nhựa Nguyên Chất
 • Cửa Hàng
Chiến Đấu
 • Thuộc Tính
 • Nguyên Tố
 • Sát Thương
 • Năng Lượng Nguyên Tố
 • Thiên Phú
 • Cung Mệnh
 • Chế Độ Co-Op
Kẻ Thù
 • Quái Thường
 • Quái Tinh Anh
 • Thủ Lĩnh Thường
 • Thủ Lĩnh Tuần
 • Động Vật
Tiền Tệ Hóa
 • Cầu Nguyện
 • Nhật Ký Hành Trình
 • Không Nguyệt Chúc Phúc
 • Nguyên Thạch
 • Đá Sáng Thế
 • Trang Phục

admin