Cách chia cột trong Shape

Cách chia cột trong Shape
GiảiBài tập Chia cột, chèn hình, chữ cái lớn, chèn khung trong Word 2010–>

DATA BÀI TẬP
1.Chia cột cho văn bản:

Sau khi soạn thảo văn bản xong ta bôi đen phần văn bản cần chia cột sau đó chọn thẻ Page Layout Columms More Columms Hoặc có thể chọn kiểu có sẵn. (chú ý: trước khi bôi đen đoạn văn bản cần chia ta phải đưa chuột tới cuối Văn bản sau đó nhấn Enter hai hoặc ba lần rồi bôi đen từ cuối văn bản lên để tránh khi chia cột sẽ bị dồn về một bên)

Sau đó xuất hiện hộp thoại

Presets: Kiểu chia cột

Number of Columms: Số cột cần chia

Line between: Đường kẻ giữa các cột. (tích vào sẽ có đường kẻ ở giữa các cột)

Sau khi chon xong nhấn Ok để kết thúc.

2.Tạo chữ cái lớn đầu văn bản:

Bôi đen chữ cần tạo lớn chọn thẻ Insert Drop Cap Chọn kiểu hoặc chọn Drop Cap Options

Lúc này xuất hiện hộp thoại

Position: Kiểu chữ lớn

Font: Phông chữ của chữ lớn

Lines to Drop: Độ lớn của chữ lớn (Bằng bao nhiêu dòng bình thường)

Distance From Text: Khoảng cách từ chữ lớn đến Chữ bình thường.

Sau khi chonj xong nhấn Ok để kết thúc.

3.Chèn Hình

·Chèn hình từ máy tính:

Chọn thẻ Insert Picture rồi chọn hình cần chèn là Ok

·Chèn Hình có sẵn trong Word

Chọn Thẻ Insert Clip Art Sau đó nhấn Vào nút Go bên phải màn hình. Lúc này sẽ xuất hiện loạt hình ảnh phía dưới ta chọn hình nào thì nhấn đúp vào hình đó.

Chú ý: Khi chèn hình xong muốn di chuyển hình ta nhấn chuột phải vào hình và chọn Wrap Text

In Line With Text: Hình nằm cách dòng so với chữ

Square: Hình Nằm trong một ô vuông xen với chữ

Tight: Hình nằm xen trong chữ

Through: Hình đè lên chữ

Behing Text: Hình Nằm ẩn trong sau chữ

In Front Of Text: Hình nằm đè lên chữ

4.Chèn chữ nghệ thuật:

Ta muốn chèn chữ nghệ thuật ( Kiểu chữ uốn lượn, màu, 3D)

Ta chọn thẻ Insert Word Art

Ta chọn kiểu chữ sau đó gõ vào chữ cần tạo nghệ thuật.

Chú ý: Để di chuyển chữ nghẹ thuật mới tạo ta có thể làm giống như với hình ảnh phía trên.

5. Chèn khung viền cho đoạn văn bản.

Sau khi làm xong các bước trang trí cho một đoạn văn bản, để đóng khung đoạn văn bản đó ta chọn thẻ Insert Shapes:

Chọn kiều khung phù hợp sau đó kéo che kín đoạn văn bản.

Sau đó nhấn chuột phải vào khung rồi chọn Format Shapes.

Lúc này xuất hiện hộp thoại.

Tạo thẻ Fill Chọn No Fill (Là không có màu trong khung)

Line Color: Màu cho viền của khung

Line Stype: Kiểu khung (Độ rộng, kiều nét liền, nét đứt)

VIDEO HƯỚNG DẪN

Video liên quan

admin