Cách căn chỉnh bản word để tránh sự phải sửa nhiều

Cách căn chỉnh bản word để tránh sự phải sửa nhiều:
Trên đây là video hướng dẫn chi tiết về soạn thảo căn chỉnh 1 công văn, một văn bản một cách đầy đủ để không phải chỉnh sửa nhiều.
Cách tốt nhất để không phải chỉnh sửa nhiều là cần lắm vững được các thông số định dạng của các thành phần cấu thành lên văn bản cần soạn thảo. Sau đây là form điển hình:
Form 01:
+ Tên cơ quan ban hành văn bản: 13pt; đậm; đứng; canh giữa; kẻ line hết 1/3-1/2 tên cơ quan.
+ Quốc hiệu: dòng trên 13pt; dòng dưới 14pt; đậm; đứng; kẻ chân đường line hết dòng dưới;
+ Địa danh ngày tháng: 14pt; nghiêng; canh giữa.
+ Số ký hiệu văn bản: 13pt; đứng; canh giữa.
+ Trích yếu nội dung công văn: 12pt; đứng; canh giữa.
+ Kính gửi + tên tổ chức cá nhân: 14pt; đứng.
+ Tên văn bản: 14pt; in hoa; đậm; canh giữa.
+ Nội dung đoạn paragragh: 14 pt; before 6pt; after 6pt; fist line: 1cm; Multiple 1,2 hoặc 1,0.
+ Nơi nhận: 12pt, nghiêng, đậm;
+ Tên cơ quan, cá nhân nhận: 11pt; đứng.
+ Quyền hạn của người ký: 14pt; hoa; đứng; đậm;
+ Chức vụ của người ký: 14pt; hoa; đứng; đậm;
+ Họ và tên người ký: 14pt; thường; đứng đậm
Link file form thông số định dạng:
Đề nghị xem thêm:
Hướng dẫn cài đặt 03 phím tắt Alt+1; Alt+2; Alt+3 hay sử dụng trên Word 2016. Link:
04 Phím tắt cần phải biết khi soạn thảo văn bản:

Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/

admin