Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch

Le Thi To Quyen , Ly My Tien , Dao Ngoc Canh , Nguyen Trong Nhan

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại quần đảo Nam Du. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 123 người dân địa phương bằng bảng câu hỏi và xử lý bằng phương pháp thống kê mô tả và phân tích nhân tố khám phá. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 10 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững đảo Nam Du là: tình trạng an ninh xã hội và tai nạn giao thông, sự phát triển kinh tế, tình trạng rác thải, công tác quản lý của chính quyền địa phương, quy hoạch phát triển và phân chia lợi ích du lịch, giá trị văn hóa, lượng khách du lịch trở lại Nam Du và thời gian hoạt động du lịch, sự hài lòng, giá cả hàng hóa và dịch vụ, hệ thống cảnh báo và cứu hộ.

Từ khóa: Impact factors, Nam Du, sustainable tourism

Tải bài báo

Bài báo cùng quyển

Phân tích công bố thông tin về nguyên nhân tạo nên chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế ở Việt Nam

Truong Thuy Van , Phan Thi Thu Ha , Nguyen Thi Dieu Thanh , Nguyen Thi Ha Thanh

Vấn đề sở hữu ruộng đất ở huyện Hà Châu, tỉnh Hà Tiên nửa đầu thế kỷ XIX qua nghiên cứu tư liệu địa bạ năm Minh Mạng thứ 17 (1836)

Bui Hoang Tan

Nhân giống cây dâu tây Nhật (Fragaria ananassa Penihuble) từ nuôi cấy đỉnh sinh trưởng

Tran Thi Ngoc Lan

Ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia mô hình trồng nhãn kiểu mẫu

Tran Thanh Dung

Cơ sở hình thành Nho giáo

Bui Quoc Hung

Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh theo hướng kiến tạo khi dạy học các khái niệm giải tích trong chương trình lớp 11 trung học phổ thông với các mô hình quy nạp

Le Thi Bach Lien , Pham Thi Sen Giang

Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Le Thi To Quyen , Ly My Tien , Dao Ngoc Canh , Nguyen Trong Nhan

Xác định các thông số động học của vi sinh vật trong mô hình bể bùn hoạt tính dòng chảy liên tục xử lý nước thải chế biến thủy sản

Le Thi Cam Chi , Truong Khanh Nhat Thao , Thai Van Anh

Hiệu quả sử dụng vốn và cấu trúc vốn của các công ty cổ phần ngành thủy sản niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Pham Xuan Quynh

Nghiên cứu thời gian bảo quản đến khả năng nẩy mầm của hạt và ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến sự sinh trưởng của cây cà dại hoa trắng (Solanum torvum Sw.)

Nguyen Thi My Duyen , Nguyen Thi Minh Trang

Khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp enzyme protease và amylase của aspergillus oryzae trên môi trường rắn (đậu nành và thính)

Trinh Thanh Duy , Phan Uyen Nguyen , Ho Minh Thao

Đặc điểm sử dụng các lớp từ ngữ trong truyện cực ngắn Việt Nam

Ton Thi Tuyet Oanh

Video liên quan

admin