Business Process Re-engineering viết tắt BPR

Business Process Re-engineering viết tắt BPR

Business Process Re-engineering viết tắt BPR – Quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ: là một chiến lược quản lý kinh doanh, đi tiên phong vào đầu những năm 1990, tập trung vào việc phân tích và thiết kế luồng công việc và quy trình kinh doanh trong một tổ chức. BPR nhằm giúp các tổ chức cơ bản xem xét lại cách họ làm việc để cải thiện đáng kể dịch vụ khách hàng, cắt giảm chi phí hoạt động và trở thành đối thủ cạnh tranh đẳng cấp thế giới. Vào giữa những năm 1990, có đến 60% trong số 500 công ty Fortune tuyên bố đã khởi xướng những nỗ lực tái tổ chức, hoặc có kế hoạch làm như vậy.

BPR tìm cách giúp những công ty cơ cấu tổ chức lại cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của họ bằng cách tập trung chuyên sâu vào phong cách thiết kế cơ sở của những tiến trình kinh doanh thương mại của họ. Theo Davenport ( 1990 ), một quy trình kinh doanh thương mại là một tập hợp những trách nhiệm có tương quan đến logic được triển khai để đạt được một tác dụng kinh doanh thương mại xác lập. Kỹ thuật tái thiết đã nhấn mạnh vấn đề đến tiềm năng kinh doanh thương mại và những quy trình tương quan đến chúng như thế nào, khuyến khích việc vui chơi tổng lực những tiến trình chứ không phải là tối ưu hoá những quy trình lặp .
Tái cấu trúc quy trình tiến độ nhiệm vụ còn được gọi là phong cách thiết kế lại tiến trình kinh doanh thương mại, quy đổi doanh nghiệp hoặc quản trị quá trình biến hóa quá trình kinh doanh thương mại .

Business Process Re-engineering là việc thực hiện lại việc tư duy lại và thiết kế lại cách làm việc để hỗ trợ tốt hơn sứ mệnh của một tổ chức và giảm chi phí. Tái cấu trúc bắt đầu bằng một đánh giá cấp cao về sứ mệnh của tổ chức, mục tiêu chiến lược và nhu cầu của khách hàng. Các câu hỏi cơ bản được đặt ra, chẳng hạn như “Nhiệm vụ của chúng tôi có cần được xác định lại không? Mục tiêu chiến lược của chúng tôi có phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi? Khách hàng của chúng tôi là ai?” Một tổ chức có thể thấy rằng nó đang hoạt động dựa trên các giả định đáng ngờ, đặc biệt là về nhu cầu và nhu cầu của khách hàng. Chỉ sau khi tổ chức lại suy nghĩ lại những gì nó nên được làm, nó sẽ tiếp tục quyết định làm thế nào tốt nhất để làm điều đó.

Trong khuôn khổ nhìn nhận cơ bản về thiên chức và tiềm năng, kỹ thuật lại tập trung chuyên sâu vào tiến trình kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai – những bước và tiến trình chi phối việc sử dụng những nguồn lực để tạo ra mẫu sản phẩm và dịch vụ phân phối được nhu yếu của người mua hoặc thị trường đơn cử. Là một trật tự có cấu trúc những bước thao tác theo thời hạn và khu vực, tiến trình kinh doanh thương mại hoàn toàn có thể bị phân hủy thành những hoạt động giải trí đơn cử, giám sát, mô phỏng và nâng cấp cải tiến. Nó cũng hoàn toàn có thể được phong cách thiết kế lại trọn vẹn hoặc vô hiệu trọn vẹn. Re-engineering xác lập, nghiên cứu và phân tích và phong cách thiết kế lại tiến trình kinh doanh thương mại cốt lõi của tổ chức triển khai nhằm mục đích đạt được những nâng cấp cải tiến đáng kể về những giải pháp thực thi quan trọng như ngân sách, chất lượng, dịch vụ và vận tốc .
Kỹ thuật tái thiết nhận ra rằng tiến trình kinh doanh thương mại của một tổ chức triển khai thường bị phân mảnh thành những quá trình phụ và những trách nhiệm được triển khai bởi 1 số ít khu công dụng chuyên biệt trong tổ chức triển khai. Thông thường, không ai chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu suất tổng thể và toàn diện của hàng loạt quy trình. Tái cấu trúc lại cho rằng tối ưu hóa hiệu năng của những quá trình phụ hoàn toàn có thể mang lại 1 số ít quyền lợi nhưng không hề mang lại những nâng cấp cải tiến đáng kể nếu bản thân tiến trình về cơ bản không hiệu suất cao và đã lỗi thời. Vì lý do đó, kỹ thuật tái thiết tập trung chuyên sâu vào việc phong cách thiết kế lại hàng loạt quy trình để đạt được những quyền lợi lớn nhất hoàn toàn có thể cho tổ chức triển khai và người mua. Đây là động lực để triển khai những nâng cấp cải tiến đáng kể bằng cách nghĩ lại cách thao tác của tổ chức triển khai độc lạ so với việc nâng cấp cải tiến quy trình tiến độ tập trung chuyên sâu vào nâng cấp cải tiến công dụng hoặc ngày càng tăng .

admin