brawny man là gì – Nghĩa của từ brawny man

brawny man là gì – Nghĩa của từ brawny man

brawny man có nghĩa là

một lân gỗ của sức mạnh hoành tráng và sự vĩ đại vô song.Một phần lõm của những vị vua cướp biển hùng mạnh cũ.Một người theo dõi Odin và Thor, các vị thần chiến tranh Norse, Thunder và Kickassness.Có thể chặt toàn bộ rừng và xử lý chúng thành khăn giấy trong một ngày.Anh ta mặc kẻ sọc mọi lúc ngoại trừ dịp áo Hawaiin khi anh ta cảm thấy lễ hội.Anh ta thường xuyên phối ngẫu với Valkeries, các bà nội trợ và sự trúng đột phá lốc xoáy.

ví dụ

rất hấp dẫn bà nội trợ: Tôi chỉ ước mình có một ít khăn giấy.
Brawny Man: Dưới đây là một số khăn mam.
Bà nội trợ hấp dẫn cao: Kẻ sọc đó khiến tôi chóng mặt, oh tôi cảm thấy mờ nhạt ..
Brawny Man: Xin lỗi, bạn không loại của tôi … Có lẽ nếu bạn bị trần truồng và sơn màu xanh.Bạn không ngoại trừ Quarters Bạn có?

admin