Bánh trôi nước

Bài thơ bánh trôi nước Hồ Xuân Hương

Thân em thời trắng phận em tròn,
Bảy nổi ba chìm mấy nước non.
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn,
Nhưng em vẫn giữ tấm lòng son.

Bánh trôi nước – Bánh trôi nước hồ xuân hương, hồ xuân hương bánh trôi nước, hân em vừa trắng lại vừa tròn bảy nổi ba chìm với nước non

Bạn có thích bài viết này?

Xem bài viết liên quan

Leave A Comment?