Bạn nhạc bài Ngôi nhà của chúng ta

Bạn nhạc bài Ngôi nhà của chúng ta

Ngôi nhà [Am] chung của chúng ta là trái đất màu xanh bao la Ngôi nhà [Dm] chung của ta là trái [Am] đất màu [Em] xanh hiền [Am] hoà Mặt trời lên cho ta nắng mai. Em và biển [Am] luôn ngân nga sóng reo. [Em] Dòng sông [Am] trắng cánh rừng [Em]……

Video liên quan

admin