Bài tây tiếng Anh

Bài tây tiếng Anh

Tên các quân bài Tây trong tiếng Anh: Át Bồi đầm già cơ rô chuồn bích

tên tiếng anh của 4 con át trong bộ bài, cơ rô chuồn bích tiếng anh

cac-quan-bai-trong-tieng-anh.jpg

Bài tây bao gồm 52 lá bài với 13 quân từ Át tới quân già(K) gồm 4 chất khác nhau là rô cơ chuồn(nhép) bich là trò chơi phổ biến ở Việt Nam. Tùy theo mỗi nơi có thể các quân gọi cũng như các chất có thể hơi khác nhau. Nhưng trong tiếng Anh chúng ta đều có 1 nguyên tắc đọc truy nhất dưới đây các bạn có thể tham khảo

13 quân tây Bài trong tiếng ANh

 • Quân át (xì) : Aces
 • Quân 2 : Two
 • Quân 3: Three
 • Quân 4: Four
 • Quân 5: Five
 • Quân 6: Six
 • Quân 7: Seven
 • Quân 8: Eight
 • Quân 9: Nine
 • Quân 10: Ten
 • Quân bồi(J): Jack
 • Quân đầm(Q): Queen
 • Quân già(K): King
  4 chất trong tiếng Anh
 • Hearts: Chất cơ
 • Diamonds: Chất rô
 • Clubs: Chất chuồn
 • Spade: Chất bích

  Để đọc tiếng Anh các bạn đọc theo nguyên tắc: [Tên Quân bài] + of + [Tên chất]

  Ví dụ
  Jack of hearts: Bồi cơ
  Aces of Diamonds: Át rô     Sửa lần cuối bởi điều hành viên: 1/3/17

 • C

chaudang1990         uầy, k lẽ đánh bài h chuyển sang kêu tiếng anh cho oai nhỉ

admin