Bài 6 trang 105 sgk Toán 6 tập 1 | Giải bài 6 sgk Toán 6 tập 1 trang 105

Bài 6 trang 105 sgk Toán 6 tập 1 | Giải bài 6 sgk Toán 6 tập 1 trang 105

Bài 6 trang 105 sgk Toán 6 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 6 trang 105 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1.

Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1? không cần tìm nữa…

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án… mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 1 phần hình học đã được học trên lớp

Xem chi tiết!

Đề bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Cho đường thẳng (m), điểm (A) thuộc đường thẳng (m) điểm (B) không thuộc đường thẳng (m.)

a, Vẽ hình và kí hiệu.

b, Có những điểm khác điểm (A) mà cũng thuộc đường thẳng (m) không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí  hiệu.

c, Có những điểm không thuộc đường thẳng (m) mà khác với điểm (B) không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

» Bài tập trước: Bài 5 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 6 trang 105 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm​​​​​​​

+) (A ∈ p) tức là điểm (A) thuộc đường thẳng (p) hay điểm (A) nằm trên đường thẳng (p), hay đường thẳng (p) đi qua (A.)

+) (B ∉ q) tức là điểm (B) không thuộc đường thẳng (q) hay điểm (B) nằm ngoài đường thẳng (q), hay đường thẳng (q) không đi qua (B.)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 6 trang 105 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a,( A ∈ m; B ∉ m.)

Giải câu a bài 6 trang 105 sgk Toán 6 tập 1

b, Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm C và D: (C ∈ m, D ∈ m.)

Giải câu b bài 6 trang 105 sgk Toán 6 tập 1

c, Có những điểm khác mà không thuộc đường thẳng m, chẳng hạn hai điểm M và N: (M ∉ m, N ∉ m)

Giải câu c bài 6 trang 105 sgk Toán 6 tập 1

» Bài tập tiếp theo: Bài 7 trang 105 SGK Toán 6 tập 1

Bài tập nâng cao

Đề bài

Cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự đó. Hỏi điểm B nằm giữa hai điểm nào và B không nằm giữa hai điểm nào?

Đáp án

Điểm B nằm giữa hai điểm A và C

Điểm B nằm giữa hai điểm A và D

Điểm B không nằm giữa hai điểm C và D

Bài tập nâng cao

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 6 trang 105 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

admin