Bài 20 trang 47 sgk Toán 8 tập 2 | Giải bài 20 sgk Toán 8 tập 2 trang 47

Bài 20 trang 47 sgk Toán 8 tập 2 | Giải bài 20 sgk Toán 8 tập 2 trang 47

Bài 20 trang 47 sgk Toán 8 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 20 trang 47 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 20 trang 47 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 8 bài 4 chương 4 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn khác.

Đề bài 20 trang 47 SGK Toán 8 tập 2

a) (0,3x > 0,6)              b) (-4x

c) (-x > 4)                   d) (1,5x > -9)

» Bài tập trước: Bài 19 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng qui tắc nhân với một số: 

Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải:

– Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương.

– Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 20 trang 47 SGK Toán 8 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) (0,3x > 0,6)

(Leftrightarrow  dfrac{10}{3}.0,3x > 0,6.dfrac{10}{3})

(Leftrightarrow  x > 2)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x> 2)

b) (-4x

(Leftrightarrow left( { – dfrac{1}{4}} right).( – 4x) > 12.left( { – dfrac{1}{4}} right))

(Leftrightarrow  x > -3)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x > -3)

c) (-x > 4)

( Leftrightarrow left( { – x} right).left( { – 1} right)

(Leftrightarrow x

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x

d) (1,5x > -9)

(Leftrightarrow dfrac{3}{2}x >  – 9)

(Leftrightarrow dfrac{2}{3}.dfrac{3}{2}x >  – 9.dfrac{2}{3})

(Leftrightarrow x > -6)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (x > -6)

» Bài tập tiếp theo: Bài 21 trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài 20 sgk Toán 8 tập 2 trang 47

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập tiếp theo

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

admin