Ẩn danh bạ trên Android

Ẩn danh bạ trên Android

Quản lý danh bạ

Bạncó thể quản lýcuộc trò chuyện, lời mời và danh bạ của mình trong Google Hangouts.

Lưu ý: Tính năng tích hợp Google+ với Google Hangouts đã bị tắt.Các mục cài đặt thông báo về lời mời cho người liên hệ trước đây đã có trong “Vòng kết nối của bạn” hiện được bao gồm vào mục cài đặt “Những người khác”.Bạn có thể thay đổi mục cài đặt thông báo bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước trong phần “Cho phép mọi người liên hệ với bạn mà không cần lời mời” bên dưới.

Xem danh bạ của bạn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Hangouts

.

 1. Ở dưới cùng bên phải, nhấn Thêm
Thêm

.

 1. Nhấn vào Cuộc trò chuyện mới.
 2. Bạn sẽ thấy danh sách các liên hệ của mình.

Thêm ai đó vào danh bạ của bạn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Hangouts

.

 1. Ở dưới cùng bên phải, nhấn Thêm
Thêm

.

 1. Nhấn vào Cuộc trò chuyện mới.
 2. Nhập và chọn tên, số điện thoại hoặc địa chỉ email của một người.
 3. Sau khi bắt đầu cuộc trò chuyện hoặc gửi lời mời cho họ, bạn có thể thấy họtrong danh bạ của mình.

Quản lý danh bạ và cuộc trò chuyện của bạn

Ẩn liên hệ

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Hangouts

.

 1. Ở dưới cùng bên phải, nhấn Thêm
Thêm

.

 1. Nhấn vào Cuộc trò chuyện mới.
 2. Tìm người bạn muốn ẩn.
 3. Chạm và giữ tên của họ,sau đó nhấn Ẩn liên hệ.        Lưu ý: Bạn vẫn có thể nhận tin nhắn từ các liên hệ bị ẩn. Tìm hiểu cách chặn tin nhắn từ ai đó.

Xem liên hệ bị ẩn

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Hangouts

.

 1. Nhấn vào Menu
Trình đơn
sau đó

Cài đặt

sau đó

tên tài khoản của bạn.

 1. Nhấn vào Liên hệ bị ẩn.
 2. Để thấy các liên hệ bị ẩn trở lại, hãy nhấn Hiện.

Xem cuộc trò chuyện và lời mời

Để xem danh sách các cuộc trò chuyện và lời mời, hãy mở ứng dụng Hangouts

.

Cho phép mọi người liên hệ với bạn mà không cần lời mời

Bạn có thể quyết định người có thể liên hệ trực tiếp với bạn mà không cần gửi lời mời.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, mở ứng dụng Hangouts

.

 1. Nhấn vào Menu
Trình đơn
sau đó

Cài đặt.

 1. Trong “Tài khoản”, nhấn vào tài khoản của bạn.
 2. Nhấn Tùy chỉnh lời mời và chọn người cần lời mời và người không cần.

Bài viết có liên quan

 • Thêm hoặc xóa liên hệ
 • Thay đổi trạng thái và ảnh hồ sơ của bạn                 Android Máy tínhiPhone và iPad   Thêm

admin